1. Ansvarsfrågor

Finavia strävar efter att hålla innehållet i sin webbtjänst så aktuellt som möjligt. Finavia garanterar dock inte att webbsidorna och innehållet i stödportalen för kundtjänsten är korrekta och fungerar vid alla tidpunkter. Finavia ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som orsakats av användning av tjänsten eller tolkningen av innehållet. Informationen och tjänsterna tillhandahålls endast för att öka passagerarnas bekvämlighet.

1.1 Information om avgångar och ankomster

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är endast avsedd att öka passagerarnas bekvämlighet. Informationen som tillhandahålls kanske inte speglar exempelvis de senaste ändringarna i tidtabeller. Information om avgångsgate, ankomsthall och verklig tid för avgångar och ankomster måste alltid kontrolleras på flygplatsens monitorer.

1.2 Söktjänsten "Vad kan man ta med på flyget"

Söktjänsten ”Vad kan man ta med på flyget”, som innehåller information om vilka föremål och ämnen som är förbjudna på flygplan, är en tjänst som produceras av Finavia Abp. Informationen baserar sig på internationella (EU, ICAO) och nationella (Transport- och kommunikationsverket Traficom) föreskrifter och bestämmelser. Anvisningarna överensstämmer med den lagstiftning som är förpliktande för flygplatsoperatören. Innehållet i tjänsten är vägledande och det kan finnas skillnader i säkerhetsinstruktionerna mellan olika länder, flygplatser och flygbolag.

Finavia försöker hålla uppgifterna i söktjänsten så aktuella som möjligt. Eftersom uppgifterna baserar sig på internationella föreskrifter och bestämmelser är det möjligt att de uppgifter som söktjänsten ger inte är aktuella. Finavia ansvarar inte för eventuella skador som användaren av tjänsten kan drabbas av till följd av att användaren följer instruktionerna i tjänsten.

1.3 Väntetider vid säkerhetskontroller på Helsingfors-Vanda

Väntetiderna vid säkerhetskontrollerna baseras på uppskattningar. Finavia ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som orsakats av användning av tjänsten eller en tolkning av de uppskattade väntetiderna. Informationen tillhandahålls endast för att öka passagerarnas bekvämlighet.

1.4 Övrigt

Webbplatsen innehåller även länkar till webbplatser från andra organisationer. Finavia ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser eller för länkarnas funktion.

2. Tekniska egenskaper

Webbplatsen är framtagen för webbläsarna de senaste versionerna av Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome och Safari. Sidan fungerar även på smartmobiler med Android 10, iOS 9 eller nyare operativsystem. Stöd för Internet Explorer avslutades i juli 2021.

Sidan underhålls med publikationssystemet Drupal.

3. Kakor

På Finavias webbplats används kakor (cookies). Läs mer om de kakor som används på webbplatsen och hantera dina inställningar för kakor.

4. Integritetsskydd

Användare av onlinetjänsten kan uppmanas att ange personlig information som används för riktad marknadsföring eller för leverans av tjänster och meddelanden. Det kan till exempel vara uppgifter som namn, arbetsplats, telefonnummer, adress och e-postadress. Finavia lämnar inte ut personlig information till tredje part i de syften som anges ovan utan samtycke från användaren av webbtjänsten. Specifika uppgifter om registreringen anges på respektive sida eller i respektive tjänst.

Kundregister för mobil- och nätverkstjänster (PDF)

Förutom de uppgifter som besökarna lämnat används på sidorna en chattjänst som utnyttjar följande besökaruppgifter: IP-adress, läge som fastställts utifrån IP-adressen, besökarens webbläsartyp, besökarens typ av enhet. Uppgifterna används för att tillhandahålla chattjänsten, för analyssyften samt för att förbättra och utveckla tjänsten. Kundtjänstregister (PDF).

5. Rättigheter

Om inget annat anges tillhör alla rättigheter till materialet på Finavias webbtjänst Finavia. Användning av materialet ska alltid avtalas separat. Användning av fotografier och kartor måste även avtalas separat. Finavia samt eventuellt även fotograferna eller de som har utarbetat kartmaterialet äger upphovsrätterna.

6. Webbplatsens struktur

Finavias onlinetjänst är indelad i avsnitt:

  • Avsnittet Flygplatser som är riktat till passagerare och kunder på flygplatsen. Under Flygplatser hittar du Finavias flygplatser och tjänster.
  • Avsnittet Finavia som är riktat till flygbolag, medier, företag samt alla som är intresserade av Finavia och flygtrafik.
  • På flygplatsen
  • Affärslokaler och annonsering
  • För flygbolag
  • För medier
  • För allmänflygare
  • Nyhetsrum
  • Kundtjänst

7. Kontaktinformation

Finavia
Marknadsavdelningen
PL50
01531 Vantaa