Affärslokaler på Helsingfors-Vanda flygplats

Information till dem som är intresserade av affärslokaler

Vi hyr ut affärslokaler i terminalerna till företag som tillhandahåller tjänster till flygpassagerare på permanent eller tillfällig basis. Vårt mål är att Helsingfors-Vanda flygplats ska ha ett så omfattande och mångsidigt serviceutbud som möjligt samt ett högklassigt produktsortiment av välkända finländska och internationella varumärken. 

Finavias kommersiella partner väljs ut på grundval av på förhand fastställda urvalskriterier, anbudsförfaranden och förhandlingar. Bedömningskriterierna inkluderar bland annat lönsam verksamhet, kompetens inom branschen, företagets och varumärkets välkändhet, gott rykte och högklassig kundservice.

Tillgängliga affärslokaler

Vi hyr ut tillgängliga affärslokaler genom ett offentligt anbudsförfarande. Våra öppna anbudsförfaranden publiceras också i offentliga upphandlingsportaler. Du kan kontakta oss via formuläret nedan.

Pop-up-affärslokaler

Vi hyr ut pop-up-lokaler på flygplatsen.

Om du är intresserad av pop-up-affärslokaler på Helsingfors-Vanda flygplats, fyll i och skicka in formuläret nedan. Det är endast på finska och engelska.