Tomter och lokaler på flygplatserna

På Finavias flygplatser är det möjligt att förvärva tomter för byggande som gynnar flygtrafiken samt hyra olika kontor, förråd och andra lokaler.

Det finns också områden i omedelbar närhet av flygplatser där även annan än flygtrafiksrelaterad verksamhet kan byggas.

Kontakt

  • Tomter och byggande på Helsingfors-Vanda flygplats: fastighetsdirektör Esa Siponen ([email protected]).
  • Kontor, förråd och andra lokaler i terminalbyggnaden på Helsingfors-Vanda: fastighetschef Kari Luhtanen ([email protected]), tfn +358 20 708 3403.
  • Kontor, förråd och andra lokaler på Helsingfors-Vanda flygplatsområde (utanför terminalen): Lentoasemakiinteistöt Oyj (LAK).
  • Tomter, byggande samt kontor, förråd och andra lokaler på andra flygplatser: ifrågavarande flygplatsens chef. I toppnavigeringen väljer du först önskad flygplats och sedan Kontaktinformation på flygplatsens hemsida.
  • Utveckling och marknadsföring av områden i omedelbar närhet av flygplatser : Lentoasemakiinteistöt Oyj (LAK).
  • Affärslokaler (kaféer, butiker) på Helsingfors-Vanda och nätverksflygplatserna