Flygförbindelser

Finavias flygplatser erbjuder heltäckande och goda flygförbindelser över hela världen.

Smidig resa

Finavia ansvarar för utvecklingen av 20 flygplatser i Finland och ett landsomfattande flygtrafiktjänstsystem.

20 flygplatser i Finland

En kedja av bra saker

Ansvarsfull verksamhet och flygplatsernas hållbara utveckling står i centrum för vår affärsverksamhet.

Så här förändras flygplats

På Helsingfors-Vanda flygplats pågår det största utbyggnadsprojektet i flygplatsens historia.