Finavia underhåller och utvecklar ett nätverk av flygplatser i Finland och erbjuder i Norden flest direktflyg till Asien. Flygplatsen har döpts efter de två närmaste städerna. Den betjänar hela den mellanösterbottniska kuststräckan, erbjuder goda förbindelser och skapar förutsättningar för en aktiv hobbyverksamhet.