Kuvat on tarkoitettu vain lehdistökäyttöön. Niitä ei saa julkaista kaupallisessa tarkoituksessa.

Kuvien käyttöoikeudet omistaa Finavia, ellei kuvan yhteydessä ole muuta mainittu. Kuvia käytettäessä lähteenä tulee mainita Finavia Oyj, ellei kuvan tiedoissa toisin mainita.