Medialle

Finavian viestintä palvelee tiedotusvälineiden edustajia arkisin kello 9-16. Tuotantoyhtiöiden, mainostoimistojen ja lentoasemalla toimivien yritysten kuvauspyynnöt tulee tehdä kuvauspyyntölomakkeen kautta.

Finavian media desk palvelee tiedotusvälineiden edustajia arkisin kello 9-16 sähköpostitse osoitteessa [email protected] ja puhelimitse numerossa 020 708 2002.

Finavian verkkosivuilla on runsaasti ajantasaista tietoa Finaviasta ja lentoliikenteestä. Alla on muutamia linkkejä tärkeimpiin ohjeisiin ja sisältöihin.

Tiedotusvälineiden kuvausohjeet

Mainostoimistojen, tuotantoyhtiöiden, lentoasemalla toimivien yritysten, opiskelijoiden yms. kuvauspyynnöt

Taustatietoa ja -materiaalia

Muita lentoliikenteen toimijoita

Finavian lentoasemilla palveluita matkustajille ja lentoliikenteelle tarjoaa yli 1 500 yritystä tai viranomaistahoa.

  • Yksittäisten lentojen myöhästymistä, lentojen uudelleenreitittämistä tai lentokoneiden teknisiä häiriöitä koskeviin kysymyksiin vastaavat lentoyhtiöt. Lentoyhtiöt vastaavat lentoasemilla myös muun muassa seuraavista palveluista: lähtöselvitys ja porttipalvelut, matkatavaroiden käsittely sekä lentokoneiden huolto, tankkaus ja jäänpoisto.
  • Lennonjohtoa ja dronen lennättämistä koskeviin kysymyksiin vastaa Fintraffic.
  • Lentoaseman passintarkastusta ja rajanylitystä koskeviin kysymyksiin vastaa Rajavartiolaitos.
  • Maan rajojen ylittävää tavaraliikennettä lentoasemilla valvoo Tulli.
  • Lentoasemien yleistä järjestystä ja turvallisuutta valvoo paikallinen poliisilaitos.
  • Ilmailun turvallisuuteen liittyvistä määräyksistä ja valvonnasta (esimerkiksi turvatarkastusmääräyksistä) vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.
  • Lentoliikenteen pelastusvalmiuden nostoa koskevissa tilanteissa tietoja antavat paikalliset pelastus- ja poliisiviranomaiset.
  • Lentoliikenteen vaara- ja onnettomuustilanteiden tutkintaa johtaa Onnettomuustutkintakeskus.
  • Tartuntatautien ehkäisystä, suunnittelusta ja johtamisesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö ja sen hallinnonala kuten Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL, aluehallintovirastot ja kuntien ja kaupunkien terveystoimet. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan koronatestauksista ja terveystarkastuksista vastaa Vantaan kaupunki.