Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://www.finavia.fi/fi ja on julkaistu 13.10.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. Suuri osa auditoinnissa havaituista kriittisistä virheistä on korjattu.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneita saavutettavuuden parantamiseen finavia.fi -sivustollamme.

Vuonna 2017 uusitun sivustomme saavutettavuusarviointi ja -testaus toteutettiin huhtikuussa 2019 ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toimesta. Arvioinnin yhteenvetona todettiin, että sivuston saavutettavuus on välttävällä tasolla, kun sitä arvioitiin WCAG 2.1 AA-tason kriteeristöön.

Sivustolta löytyi useita kriittisiä saavutettavuusongelmia. Arvioinnissa esille tulleita ongelmakohtia on tämän jälkeen korjattu suunnitelmallisesti.

Koronaviruspandemiasta aiheutunut häiriötilanne on kuitenkin viivästyttänyt sekä teknisten että sisällöllisten saavutettavuuskorjausten valmistumista, minkä johdosta sivusto ei ole vielä täysin saavutettava. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa, kun korjaamme puutteita.

Varmistamme korjaustoimenpiteiden lisäksi verkkopalvelujemme saavutettavuuden muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

 • Otamme saavutettavuusvaatimukset huomioon, kun kehitämme palveluita.
 • Panostamme kielen ymmärrettävyyteen.
 • Otamme saavutettavuusvaatimukset huomioon jo, kun teemme hankintoja.
 • Sisällöntuottajia koulutetaan saavutettavuusasioissa.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittava: Puutteelliset tekstivaihtoehdot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Visuaalisille elementeille ei ole kaikkialla tekstivaihtoehtoja eli osa alt-attribuuteista puuttuu. Maksutapahtumassa x-painikkeella on puutteellinen alt-attribuutti. Palvelun toimittaa Finavialle kolmas osapuoli.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Uutisosiossa tagien käytön ymmärrettävyys avustavalla teknologialla

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Tagien (tunnisteet) tarkoitusta voi uutisosiossa olla vaikea ymmärtää avustavaa teknologiaa käyttämällä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Sivustolla rekisteröitymisessä käytetty reCAPTCHA teknologian voi vaikuttaa saavutettavuuteen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Käyttäjän rekisteröitymisessä käytetään reCAPTCHA-tekniikkaa kohdistuksen järjestyksessä, mikä ei ole saavutettavuuden kannalta paras teknologinen ratkaisu.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Riittämätön värikontrasti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Sivuston värikontrasti ei ole kaikilta osin riittävä. Sivustolla on tekstiä kuvien päällä, joissa on riittämätön kontrasti. Kontrastiongelmia on myös liitetiedostoissa ja lomakkeissa. Riittämätön kontrasti tekstin ja taustan välillä voi aiheuttaa ongelmia näkövammaisille tai värisokeille käyttäjille, sekä myös monille muille käyttäjille.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • 1.4.1 Värien käyttö

Havaittava: Videoista puuttuvat tekstit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Sivuston videoista puuttuu tekstityksiä ja kuvailutulkkauksia. Kaikkien videoiden sisältöä ei kuvailla tekstinä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)
 • 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)

Havaittava: Kuvista puuttuu vaihtoehtoisia tekstejä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Sivustolla on kuvia, esimerkiksi kuvakkeita ja kuvituskuvia, joilta puuttuu vaihtoehtoinen teksti. Osa vaihtoehtoisista teksteistä on samoja samalla sivulla, jolloin ne toistetaan kahdesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Otsikkohierarkia on paikoin epäjohdonmukainen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Sisällön otsikkohierarkia ei ole johdonmukainen kaikilla sivuston sivuilla, mikä hankaloittaa avustavalla tekniikalla sisällön selaamista. Kirjautumissivulla on käytetty samaa otsikkotasoa kuin pääotsikoissa, mikä voi olla vaikea tulkita avustavalla tekniikalla.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Lounge sivun lukujärjestys ei ole looginen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Lounge-varaussivun lukujärjestys ei ole looginen. Ennakkotilattavien paikkojen määrä ilmoitetaan vasta varauslomakkeen jälkeen. Kokonaishinta ilmoitetaan vasta Varaa nyt -painikkeen jälkeen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Hallittava: PDF-tiedostojen linkityksissä puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Osa sivuston pdf -tiedostoista ei täytä saavutettavuusvaatimuksia. Osa niiden linkkiteksteistä ei myöskään ole riittävän informatiivisia. Sivustolla on linkkejä, jotka aukeavat uuteen ikkunaan. Tästä ei ole kuitenkaan ilmoitettu linkkitekstistä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Hallittava: Chat-elementti ei ole näppäimistöllä saavutettavia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Chatin käyttö ei ole mahdollista näppäimistöllä. Chat on ulkopuolisen palveluntarjoajan toimittama palvelu.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.1.1 Näppäimistö

Hallittava: Otsikkoalueen kohdistuksessa on osittain puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Sivun otsikkoalue voi kellua näytön päällä, mutta sivun vieritysalue ei ota tätä huomioon. Virhe tapahtuu toisinaan.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Hallittava: Sivuston yläosan elementit eivät löydy haulla

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Yläosan työkalurivin elementit ovat tasoja, eivät todellisia sivuja. Siksi niitä ei löydy esimerkiksi haulla.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.4.5 Useita tapoja

Hallittava: Sisäänkirjautunut käyttäjä ei voi säätää automaattista uloskirjautumista

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Kirjautunut käyttäjä kirjataan ulos automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Käyttäjän ei ole mahdollista määritellä uloskirjautumisen menettelytapaa, eikä käyttäjää varoiteta ennen ajan päättymistä ja automaattista uloskirjautumista.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.2.1 Säädettävä ajoitus

Hallittava: Kaupat, ravintolat ja palvelut osioiden filtterilinkkien saavutettavuus ruudunlukijoilla

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Sisällön filtteröintiin tarkoitetuissa linkeissä ei ole nimilappua (aria-label), mikä vaikeuttaa niiden saavutettavuutta ruudunlukijaa käyttäville. Filtteröintiin eli sisällön rajaamiseen käytettäviltä linkkipainikkeilta puuttuu myös niitä kuvaava otsikointi.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Hallittava: Digitaalisen kartan hakuelementti ei ole saavutettava

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Karttahaun tuloksia ei voida käyttää oikein näppäimistön kanssa. Kohdistus hyppää kesken käytön pois luettelosta. Hakukentästä puuttuu näytönlukijoiden tarvitsemat ohjeet (aria-label-määrite).

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.1.1 Näppäimistö

Hallittava: Pysäköinnin ennakkovarauksen päivämäärä- ja aikavalitsin ei ole saavutettava

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Pysäköintipalvelussa käytettävän päivämäärä ja aikavalitsimen käyttö näppäimistön avulla on haastavaa. Päivämäärä- ja aikakenttien täyttö nykyisellä toteutuksella näppäimistön avulla vie aikaa. Kentät ovat myös näytönlukijan kanssa vaikeasti saavutettavia. Tekstinsyöttö kenttiin ei ole mahdollista.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.1.1 Näppäimistö

Hallittava: Lounge-hakukenttien nimikkeet ja kalenteri eivät ole saavutettavia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Päivämäärän syöttö on mahdollista vain käyttämällä kalenteriohjainta. Sitä voi olla vaikea käyttää näppäimistön kanssa ja sen käyttö on haastavaa näytönlukijan kanssa.

"Yli 18 vuotta" - ja "alle 18-vuotiaat" -tunnisteita on vaikea ymmärtää näytönlukijaa käytettäessä. Kuvaavat tekstit puuttuvat hakukentästä. Kenttien nimikkeissä (labels) tulisi viitata henkilöiden määrään kyseisissä ikäluokissa.

Lounge-sivun lukujärjestys ei ole looginen. Ennakkotilattavien paikkojen määrä ilmoitetaan vasta varauslomakkeen jälkeen. Kokonaishinta ilmoitetaan vasta Varaa nyt -painikkeen jälkeen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.1.1 Näppäimistö

Hallittava: Kohdistuksen siirtyminen pysäköinnin ennakkovarauksessa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Sivusto käyttää CAPTHA teknologiaa. Kohdistus siirtyy reCAPTCHA-elementtiin ennen lomakkeen alaosassa olevia valintaruutuja. Kohdistuksen siirtyminen voi olla vaikeasti havaittavissa. ReCAPTCHA-elementti tulisi siirtää vastaavaan kohtaan lomakkeessa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Hallittava: Maksutapahtumissa Pivo-painikkeen label-teksti ei vastaa näkyvää nimiketekstiä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Maksuissa käytetyn Pivo-painikkeen alt ja aria-label -tekstit eivät vastaa näkyvää nimikettä. Palvelun toimittaa ulkoinen kumppani Checkout FI.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.5.3 Nimilappu nimessä

Hallittava: Osassa lomakkeista on puutteelliset tunnisteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Osassa lomakekentissä tunnisteita ei ole ohjelmallisesti liitetty kenttiin tai ne puuttuvat kokonaan. Tällaisia ovat Drupal-lomakkeet koskien palautteenantoa ja yhteydenottoja sekä yrityssivustolla olevat lomakkeet.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Ymmärrettävä: Digitaalisen kartan hakuelementti ei ole saavutettava

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Karttahaun tuloksia ei voida käyttää oikein näppäimistön kanssa. Kohdistus hyppää kesken käytön pois luettelosta. Hakukentästä puuttuu näytönlukijoiden tarvitsemat ohjeet (aria-label-määrite).

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Ymmärrettävä: Lounge-hakukenttien nimikkeet ja kalenteri eivät ole saavutettavia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Päivämäärän syöttö on mahdollista vain käyttämällä kalenteriohjainta. Sitä voi olla vaikea käyttää näppäimistön kanssa ja sen käyttö on haastavaa näytönlukijan kanssa.

"Yli 18 vuotta" - ja "alle 18-vuotiaat" -tunnisteita on vaikea ymmärtää näytönlukijaa käytettäessä. Kuvaavat tekstit puuttuvat hakukentästä. Kenttien nimikkeissä (labels) tulisi viitata henkilöiden määrään kyseisissä ikäluokissa.

Saavutettavuusvaatimukset,jotka eivät täyty:

 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Ymmärrettävä: Uutishuoneen sisältöfiltterinä toimivien valintalistojen käyttö pysäyttää ruudunlukijan

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Uutishuoneen sisältösuodattimena toimivassa alasvetovalikossa valinnan tekeminen luettelosta saa sivun latautumaan ja/tai kohdistimen liikkumaan. Tämä toiminto voi joskus pysäyttää ruudunlukijaa käyttävän etenemisen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 3.2.1 Kohdistaminen
 • 3.2.2 Syöte

Ymmärrettävä: Osassa lomakkeissa olevat virheilmoitukset eivät ole saavutettavia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Lomakkeiden täytön yhteydessä käytettyjä virheilmoituksia ei ole ohjelmallisesti liitetty lomakekenttiin. Näytönlukijat eivät lue virheilmoituksia, kun kohdistus on asetettu kenttään. Tämä koskee osaa verkkosivustolla olevista lomakkeista.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 3.3.1 Virheen tunnistaminen

Ymmärrettävä: Maksamisen yhteydessä kieliasetukset voivat muuttua automaattisesti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Maksutapahtumassa sivun kielivalintaa ei ole asetettu, jolloin ruudunlukija saattaa alkaa lukemaan sivua väärällä kielellä. Palvelusta vastaa ulkopuolinen kumppani Payment Highway.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 3.1.1 Sivun kieli

Ymmärrettävä: Osassa lomakkeista on puutteelliset tunnisteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Osassa lomakekentissä tunnisteita ei ole ohjelmallisesti liitetty kenttiin tai ne puuttuvat kokonaan. Tällaisia ovat Drupal-lomakkeet koskien palautteen antoa ja yhteydenottoja sekä yrityssivustolla olevat lomakkeet.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Ymmärrettävä: Maksamisen yhteydessä virheilmoitukset eivät ole saavutettavia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Maksutapahtumassa virheilmoitukset näytetään vain väriä muuttamalla. Avustavalla teknologialla ei voida ilmoittaa käyttäjälle tämän tekemästä virheestä. Palvelusta vastaa ulkopuolinen kumppani Payment Highway.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 3.3.1 Virheen tunnistaminen

Toimintavarma: Maksamisen yhteydessä virheilmoitukset

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Maksutapahtumassa virheilmoitukset näytetään vain väriä muuttamalla. Avustavalla teknologialla ei voida ilmoittaa käyttäjälle tämän tekemästä virheestä. Palvelusta vastaa ulkopuolinen kumppani Payment Highway.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Pyrimme korjaamaan yllä listatut puutteet viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Sisältö, joka ei ole saavutettavaa kohtuuttoman rasitteen perusteella

Jotkin sisällöt tai toiminnot eivät ole saavutettavia, koska niiden korjaaminen olisi kohtuuton rasite Finavialle. Tällaisia sisältöjä ovat seuraavat:

 • Vuosikertomukset eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Kuvista puuttuvat kuvailevat tekstit. Taulukot voivat olla vaikeita tulkita ja osasta puuttuu kokonaan otsikkotaso. Lang-attribuutit ovat osassa väärin: testi on merkitty englanniksi, vaikka se on suomeksi. Osa on englanniksi ilman lang-attribuuttia. Sivurakenne ei ole responsiivinen. Osa yläotsikoista ei anna tarpeeksi informaatiota eikä kielivalikon pudotusvalikkoa ole merkitty oikein. (1.1.1, 1.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 1.4.10, 2.4.2, 3.3.2)
 • Finavia.fi:n uutishuoneen sisällöt eivät ole kaikilta osin saavutettavia.
  2.1.1 Vieritettävää elementtiä ei voi käyttää näppäimistöllä.
  1.3.1 Piilotetulla elementillä on kohdistettavaa sisältöä.
  2.4.4 Linkki ilman tekstivastinetta.
  4.1.1 Elementtien tunnukset eivät ole yksilöllisiä.

Lainsäädännön piiriin kuulumattomat sisällöt

 • Verkkosivuillamme on videoita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020. Näistä videoista puuttuu tekstitys ja/tai kuvailutulkkaus. Videoita on myös Finavian Youtube-kanavalla ja muilla sosiaalisen median tileillä. Saavutettavuusvaatimukset eivät koske näitä videoita.
 • Sivustollamme on myös tiedostoja, (esim. doc, docx, pdf) jotka on julkaistu ennen 23.9.2018. Saavutettavuusvaatimukset eivät koske niitä.
 • Finavia.fi-sivustolla on myös arkistoituja sisältöjä, kuten tiedotteita, blogikirjoituksia sekä tilasto- ja tutkimustietoja. Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2019 arkistoituja sisältöjä, joita ei päivitetä, ja joita ei tarvita viranomaisella kesken olevan asian hoitamisessa.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro asiasta. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme palautteisiin ja kysymyksiin 14 vuorokauden kuluessa.

Voit antaa palautetta saavutettavuudesta verkkolomakkeella (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Sähköpostilla voit olla yhteydessä [email protected].

Saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön tekeminen

Voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Saavutettavuusparannukset

Korjattu 19.1.2021

 • Ymmärrettävä: Tiedustelulomakkeen virheilmoitukset puuttuvat. Tiedustelulomakkeella ei ole käytössä virheilmoituksia. Virheet kommunikoidaan punaisella ääriviivalla. Avustavaa teknologiaa käyttävä ei saa tietoa tekemästään virheestä lomakkeen täytön yhteydessä. Lomake on siirtynyt Finavian asiakaspalvelukanavan alle.

Korjattu 16.12.2020

 • Ymmärrettävä: Pysäköinnin ennakkovarauksen lomakkeiden virheilmoitukset puuttuvat. Pysäköinnin ennakkovarauksen täytettävissä tietokentissä puuttuvasta tai virheellisestä tiedosta ilmoitetaan käyttäjälle vain estämällä etenemisen mahdollistavan painikkeen käyttö. Käyttäjän on vaikeaa saada tietoa siitä, että on täyttänyt lomakkeen puutteellisilla tiedoilla.
 • Sisältö, joka ei ole saavutettavaa kohtuuttoman rasitteen perusteella: Key facts -osion kustannuslaskuri lentoyhtiöille (1.3.1, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.7, 3.2.2, 4.1.2). Laskuri poistettu käytöstä 16.12.2020.

Korjattu 25.11.2020

 • Havaittava: Päivämäärä turvatarkastuksen jonotusajassa ei ole luettavissa ruudunlukuohjelmalla. Turvatarkastuksen arvioidun jonotusajan kaaviossa olevaa päivämäärää ei voi lukea ruudunlukuohjelmalla.

Korjattu 20.10.2020

 • Havaittava: Bussi- ja juna-aikataulun informaation esitystapa on vaikeaselkoinen. Sivustolla oleva bussi- ja juna-aikataulu ei ole toteutettu taulukkomuodossa, mikä hankaloittaa esitetyn tiedon ymmärrettävyyttä.
 • Hallittava: Omat lentoni -palvelun seurattavien lentojen määrä ja lennon statustieto. Seurattavien lentojen lukumäärä on irrallinen kokonaisuus ylävalikon Omat lentoni-painikkeessa. Omat lentoni -painikkeesta puuttuu aria-label, joka selittää lukumäärätietoa. Lennon statusinformaatiota voi olla vaikeaa ymmärtää ilman nimikettä. Statusinformaatiosta puuttuu aria-label-attribuutti.