Lentoliikenne on monen toimijan yhteispeliä. Finavia operoi 21 lentoasemaa eri puolilla Suomea. Suomessa on myös muutamia pieniä kuntien omistamia lentokenttiä.

Muissa maissa lentoasemat voivat esimerkiksi olla valtion, kuntien tai sijoittajien omistuksessa. Ne voivat hallinnoida joko yhtä kenttää tai useampia lentokenttiä. Ilmatilanhallinta ja lennonjohtopalvelut on myös järjestetty eri tavoin eri maissa. Suomessa lennonvarmistuksesta vastaa ANS Finland.

Lentoyhtiöt vastaavat matkustajien, matkatavaroiden ja rahdin kuljetuksesta. Esimerkiksi lähtöselvitys, matkatavaroiden käsittely, palvelut lähtöportilla ja tulopisteillä ovat lentoyhtiöiden vastuulla. Myös lentokoneaterioiden valmistus, lentokoneiden tankkaukset ja jäänpoistotehtävät kuuluvat lentoyhtiöille. Näitä tehtäviä lentoasemilla yleensä hoitavat maahuolintayritykset.

Lukuisat eri toimijat tarjoavat kentällä palveluitaan matkustajille. Tällaisia ovat esimerkiksi myymälä-, ravintola-, valuutanvaihto- ja autonvuokrausyritykset.

Viranomaiset vastaavat lentokentillä turvallisuudesta. Suomessa näitä tehtäviä hoitavat Poliisilaitos, Rajavartiolaitos ja Tullilaitos.

Lentoliikenne on vahvasti säänneltyä

Lentoliikenteen, lentoyhtiöiden ja lentoasemien toimintaa ohjaavat monet kansainväliset ja kansalliset lait ja säännökset. Sääntely vaikuttaa merkittävästi toimintaympäristön kehittämiseen ja investointitarpeisiin.

Sääntely koskee laajalti lentoliikennetoimialaa; kuten ilmailun turvallisuutta, lentomatkustuksen turvallisuutta, ympäristöasioita, palveluiden hinnoittelua sekä henkilöstön osaamista ja pätevyyttä.

Suomessa lentoturvallisuutta valvova viranomainen on liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Trafi vastaa myös turvatarkastusta koskevista määräyksistä ja ohjeista. Ne perustuvat muun muassa kansainvälisiin ilmailun säännöksiin ja EU-lainsäädäntöön. Finavia panostaa turvallisuuden ylläpitämiseen ja varmistamiseen useita kymmeniä miljoonia euroja vuodessa.

Lentoaseman henkilöstöltä edellytetään tietyissä tehtävissä jatkuvaa kouluttautumista, sillä osa ammateista edellyttää kelpoisuuksien ylläpitämistä. Tällaisia työtehtäviä ovat muun muassa lennonjohtajien, palo- ja pelastushenkilöstön, turvatarkastajien, kunnossapidon ja asematasolla työskentelevien tehtävät.

Lentoyhtiöiden ja lentoasemien aikataulut ympäri maailmaa laaditaan järjestelemällä lähtö- ja tulovuorot slot-koordinaation avulla. Slot-koordinoidun kentän toiminta perustuu Euroopassa EU-asetukseen ja yhdenmukaisiin kansainvälisiin tarkkoihin sääntöihin. Helsinki-Vantaa on Suomen ainoa slot-koordinoitu lentoasema.