Mahdollistamme hyvien asioiden ketjun

Finavian ydinliiketoimintaa on lentoasemien ylläpito ja kehittäminen. Edistämme suomalaisten liikkumista ja kansainvälisyyttä tuottamalla turvallisia, laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita lentomatkustajille ja lentoliikenteelle. Verkostoomme kuuluu 20 lentoasemaa eri puolilla Suomea.

Lentoliikenne on tuhansien toimijoiden yhteistyötä, joiden saumaton yhteispeli varmistaa tehokkaat ja turvalliset yhteydet Suomesta maailmalle. Finavia toimii olennaisena linkkinä tässä ketjussa, jossa lukemattomien pienten yksityiskohtien on oltava kunnossa. Siten liiketoimintamme mahdollistaa hyvien asioiden ketjun.

Asiakkaitamme ovat lentoyhtiöt, lentomatkustajat sekä lentoasemilla palvelujaan tarjoavat toimijat. Meidän tehtävämme on pitää huolta siitä, että matkustajaliikenne on sujuvaa ja turvallista. Vastuullamme on muun muassa lentoasemien infrastruktuurin suunnittelu ja rakennuttaminen sekä huolto ja ylläpito. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi lentoasemien tietoliikenne-, valaistus- ja lämmitysratkaisut, liikennejärjestelyt, turvatarkastus sekä opasteet ja neuvonta terminaalissa.

Vastuullamme on myös kiitoteiden ja muun lentoliikenteen tarvitseman infrastruktuurin suunnittelu, rakennuttaminen ja kunnossapito. Finavian lumiosaaminen onkin maailmankuulua.

Vuokraamme lentoasemien liike- ja toimitiloja yrityksille, jotka tarjoavat palveluitaan lentomatkustajille ja lentoyhtiöille. Kehitämme yhdessä heidän kanssaan lentoasemien palvelutasoa ja -tarjontaa.

Finavian lentoasemaliiketoiminta on jaettu Helsinki-Vantaan liiketoimintaan ja verkostoliiketoimintaan. Lennonvarmistustoiminnot on yhtiöitetty 1.4.2017 alkaen uudelle toimijalle. Lennonjohtopalvelua Suomessa tarjoaa Fintraffic.

Pääosa liikevaihdostamme muodostuu lentoliikenteen maksuista, kuten laskeutumis- ja matkustajamaksuista sekä kiinteistöjen vuokratuotoista ja pysäköintituotoista. Finavian toimintaa ei tueta verovaroin.

Lentoaseman operointi on tarkoin säänneltyä. Etenkin turvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyvät kansainväliset ja kansalliset viranomaismääräykset vaikuttavat merkittävästi Finavian kustannusrakenteeseen, investointeihin ja operatiiviseen toimintaan.

Helsinki-Vantaa on merkittävä eurooppalainen lentoliikennekeskus ja johtava vaihtoasema Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Se on saanut palvelutasostaan useita kansainvälisiä palkintoja ja tunnustuksia.

Maakuntien verkostolentoasemat ovat suomalaisten portti maailmalle. Lapin lentoasemat ovat mahdollistaneet Suomen matkailun ja turismin kehityksen ja nousun maailman maineeseen.