Tampere-Pirkkala kehittyy

Finavia kehittää Tampere-Pirkkalaa pitkäjänteisesti. Vuonna 2018 Finavia investoi lentoaseman laajentamiseen 15 miljoonaa euroa.

Keväällä 2018 käynnistynyt Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehitysohjelma keskittyi lentoliikenteen kapasiteetin nostamiseen, turvallisen liikennöinnin varmistamiseen sekä ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Finavia investoi asematason laajentamiseen ja kiitotien uudistamiseen 15 miljoonaa euroa. Lisäksi uusittiin kiitotien mittarilähestymisjärjestelmä (ILS) ja parannettiin tarkkuuslähestymismenetelmiä kahden miljoonan euron edestä. Kaikkiaan kustannukset nousivat 17 miljoonaan euroon.

Laajennus- ja peruskorjaustöitä tehtiin eri puolilla lentoaseman liikennealueita: asematasolla, kiitotiellä ja rullaustiellä. Kiitotie päällystettiin kokonaan uudelleen ja sen päihin rakennettiin lentokoneille leveät kääntöpaikat. Ilmailualan koulutuskeskuksen kohdalle tehtiin uusi rullaustieyhteys kiitotielle.

Uusien, leveiden kääntöpaikkojen ansiosta Tampere-Pirkkalan lentoasemalla voidaan nyt palvella myös laajarunkokoneita. Peruskorjauksessa uusittiin kenttävalaistus energiatehokkaaseen led-teknologiaan ja parannettiin jäänestoaineiden talteenottoa ja suojauksia.

Uudet ILS-laitteet parantavat lentoliikenteen operointimahdollisuuksia huonoissa sääolosuhteissa.  

Tampere-Pirkkalan liikennealuetta laajennetaan ja peruskorjataan kesällä 2018. Töitä tehdään eri puolilla lentoasemaa.

Finavia suunnitteli työt siten, että ne mahdollisimman vähän haittaisivat lentoliikennettä. Kiitotien päällystystyöt tehtiin liikenteellisesti hiljaisimpana ajankohtana heinäkuussa, jolloin lentoliikenteessä oli kolmen viikon tauko 17. heinäkuuta alkaen.

Sotilas- ja yleisilmailu aloittivat operoinnin uudelleen heti kiitotien avauduttua 12. elokuuta ja ensimmäinen aikataulun mukainen reittiliikenteen kone lähti kohti Riikaa 13. elokuuta kello 5.30.

Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehitys- ja peruskorjausohjelma pähkinänkuoressa

Päällystettävä alue 330 000 (50 jalkapallokentällistä) 
Asematason laajennus  22 000 
Kaksi uutta kiitotien kääntöpaikkaa 8 000 
Maaperäsuojaus jäänpoistoa varten 8 000 
Sähkö- ja telekaapelointeja  10 000 m
Asfalttimassaa 60 000 tonnia
Uusi rullaustie 150 m
Uusia led-valoja 150 kpl
Uusia glykolipumppaamoja 2 kpl
Uusi ILS -järjestelmä 1 kpl
Työmaalla töissä  100 henkilöä

Näin peruskorjaus- ja kehitysohjelmasta tiedotettiin

Tampere-Pirkkalaan investoitu yli 20 miljoonaa euroa

Finavia on panostanut Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittämiseen viime vuosina reippaasti yli 20 miljoonaa euroa. Nyt valmistuneen kehitystyön lisäksi Finavia on viime vuosina investoinut muun muassa terminaalien asiakastilojen ja palvelujen parantamiseen sekä ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Tampere-Pirkkalan lentoasema