Finavialle lentoasemien ympäristölupaprosessit ovat osa normaalia ympäristötyötä, lainsäädännön vaatimusten täyttämistä sekä kanssakäymistä palvelemiensa alueiden kanssa. Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on myös tärkeää, sillä yhteistoimintalentoasemilla lupaa haetaan yhdessä.

Vuonna 2000 voimaan tulleiden ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaan lentopaikalla on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 6 §:n mukaan olemassa olevasta ympäristönsuojelulain nojalla ympäristöluvanvaraisesta toiminnasta oli tehtävä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle (nykyisin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskus) ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemisistä varten. Finavian hallinnoimien lentoasemien ja Puolustusvoimien toiminnoista tehtiin ilmoitukset 28.2.2002.

Vuonna 2002 tehtyjen ilmoitusten perusteella alueelliset ympäristö-/ELY-keskukset ovat arvioineet uuden luvan tarpeen. Velvoitteet uuden ympäristöluvan hakemiseen on saatu sovittua viranomaisten kanssa porrastetusti eri lentoasemille.

Lentoaseman ympäristölupaan kuuluvat toiminnot

Lentoasemien ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät toiminnot ovat varsinainen lentotoiminta, kenttäalueen talvikunnossapito ja ilma-alusten jäänpoisto- ja jäänestokäsittelyt. Talvikunnossapidon sekä jääneston ja –poiston merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat käytettävistä kemikaaleista valumavesien kautta. Lentotoiminnan merkittävin paikallinen vaikutus on melu.

Ympäristöluvan piirin kuuluvat mm. kiito- ja rullausteiden sekä asematasojen kunnossapito, lentoaseman ylläpitäjän käyttämien kemikaalien ja polttoaineiden varastointi ja käyttö, kunnossapitokaluston käyttö- ja huoltotoiminta, jätehuolto, kenttäalueiden palo- ja pelastuspalvelut sekä pelastusvalmiuden ylläpito, operaattoreiden suorittama ilma-alusten jäänesto- ja poistokäsittelyt sekä ilma-alusten huoltokoekäytöt.

Sotilasilmailusta lentoasemaan kuuluvat sotilasrullaustiet ja –asematasot, ilma-alusten huolto asematasolla sekä itse lentotoiminta.

Ilma-alusten liikennöinnin osin ympäristölupaan kuuluu ilma-alusten liikenne kenttäalueella ja lentoasemalta lentoon lähtevä ja lentoasemalle laskeutuva lentoliikenne lentoaseman lähialueen (CTR) alueella, joka on lähilennonjohdon ohjaamaa aluetta.

Ympäristölupaprosessi

Lentoasemien ympäristölupaprosessit kestävät vuosien ajan. Kokonaisuudessaan lupahakemuksen laatimisen aloittamisesta lainvoimaisen ympäristöluvan saamiseen kestää 2 – 5 vuotta ja jopa 10 vuotta.

Ympäristölupien koordinointi kuuluu Finaviassa ympäristö-yksikön vastuulle. Lupahakemukset laaditaan yhteistyössä konsernin asiantuntijoiden ja lentoaseman henkilöstön kanssa. Hakemuksessa kuvataan lentoaseman nykyinen toiminta ja toimintaa pyritään arvioimaan pitkälle tulevaisuuteen, jopa 25 vuodeksi eteenpäin. Lupahakemusten laatimisen lisäksi vastineiden kirjoittaminen ja mahdollisten muutosten hakeminen ovat osa lupaprosessiin liittyviä ympäristöyksikön palveluja lentoasemille.

Ensimmäisen ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupahakemuksen Finavia jätti Turun lentoaseman toiminnasta vuonna 2003. Ensimmäinen YSL:n mukainen päätös myönnettiin vuonna 2005 Utin lentoaseman toiminnalle.

Finavia on saanut ympäristölupapäätökset 18 lentoasemalle; Halli, Helsinki-Vantaa, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi-Tornio, Kittilä, Kokkola-Pietarsaari, Kuopio, Kuusamo, Maarianhamina, Oulu, Rovaniemi, Tampere-Pirkkala, Turku, Utti ja Vaasa.

Ympäristöluvat ovat luettavissa Aluehallintoviraston verkkosivuilla.