Skip navigation

Finavia parantaa lennonjohtojärjestelmäänsä uusilla sähköisillä toiminnallisuuksilla

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
27.06.2014 klo 06:00
Lennonjohto Helsingin lentokentällä.
Finavia Oyj ja Viron EANS parantavat lennonjohtojärjestelmiensä yhteensopivuutta ja tehostavat lentoliikenteen ohjaamiseen liittyvää tietojen vaihtoa.

Suomen ja Viron lennonvarmistuspalveluiden tuottajat ottivat ensimmäisinä maailmassa käyttöön laajamittaisesti sähköisiä OLDI (On-Line Data Interchange) – toiminnallisuuksia maiden välillä. Uudet toiminnallisuudet lisäävät lennonjohtojen kapasiteettia ja tehostavat toimintaa lentoyhtiöiden ja lentomatkustajien hyödyksi.

- Suomi on poliittisella päätöksellä sitoutunut tiivistämään yhteistyötä Pohjois-Euroopan ilmatilalohkoon kuuluvien maiden kanssa. Siksi järjestelmien yhteensopivuuden lisääminen virolaisten kanssa on luonteva askel eurooppalaisessa kehityksessä. Yhteistyöllä tavoitellaan entistä parempaa lentoturvallisuutta ja pienempiä lennonjohdosta aiheutuvia kustannuksia, mikä mahdollistaa lentolippujen säilymisen kohtuuhintaisina, sanoo lennonvarmistusliiketoiminnasta vastaava johtaja Raine Luojus Finavia Oyj:stä.

Eri maiden lennonjohtojärjestelmien välillä vaihdetaan tietoja maiden ilmatilojen läpi kulkevasta lentoliikenteestä käyttämällä ns. OLDI-viestejä. Viestit sisältävät tietoa muun muassa siitä, milloin ja mistä ilma-alus tulee seuraavan lennonjohtoyksikön ilmatilaan ja mikä ilma-aluksen reitti on.

Nyt Suomen ja Viron aluelennonjohdoissa sekä Helsingin ja Tallinnan lähestymislennonjohdoissa on lisätty järjestelmien välillä kulkevien sähköisten OLDI-viestien määrää merkittävästi.

Sähköisen viestinvaihdon johdosta reitti- ja lentokorkeusmuutoksien pyytäminen on mahdollista laitejärjestelmien kautta ja hyväksytyt pyynnöt päivittyvät automaattisesti molempien maiden lennonjohtojärjestelmiin.

Tähän saakka esimerkiksi alkuperäiseen reittiin tehtävät uudelleenreitityspyynnöt tai lentokorkeuden muutospyynnöt on hoidettu puhelimitse toisen lennonjohtoyksikön kanssa.

Sähköisiä toiminnallisuuksia käyttöönottamalla saadaan maiden välillä lentojen johtamisesta entistä sujuvampaa ja saadaan lisää kapasiteettia lennonjohtoyksiköihin. Yksi lennonjohtaja voi palvella useampaa asiakasta, kun automaatio auttaa työssä.

Asiakkaille voidaan tarjota optimoidumpia lentoreittejä ja –profiileja, joiden ansiosta lentoaika ja lennettävä matka lyhenevät. Tämä puolestaan pienentää lentokoneiden polttoaineen kulutusta ja sitä kautta myös hiilidioksidipäästöjä, jolloin saavutetaan merkittäviä ympäristöhyötyjä.

Sähköiseen tiedonvaihtoon siirtymistä on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Finavian, Viron lennonvarmistuspalveluiden tarjoajan EANS:n sekä laitejärjestelmätoimittajan Thalesin kanssa puolentoista vuoden ajan. Hankkeessa on hyödynnetty jo olemassa olevaa tutkajärjestelmää eikä se ole vaatinut erillisiä laiteinvestointeja. Sähköistä tiedon vaihtoa tullaan kehittämään edelleen.

- Yhdysvalloissa käytetään vilkkaamman lentoliikenteen johtamiseen joka vuosi lähes 5 miljardia euroa vähemmän rahaa kuin Euroopassa. Tästä syystä EU tavoittelee voimakkaasti eri maiden palveluntuottajien käytäntöjen yhtenäistämistä. Finavian tavoitteena on olla alan muutoksessa tiiviisti mukana, jotta suomalaisen lennonjohto-osaamisen kilpailukyky säilyy myös tulevaisuudessa, Luojus toteaa.

Uusien toiminnallisuuksien käyttöönotto tukee kansainvälistä NEFAB (North European Functional Airspace Block) hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää lennonvarmistuspalveluiden kustannustehokkuutta ja pienentää lentoliikenteen ympäristövaikutuksia Pohjois-Euroopassa.

Ihmisiä & Ilmailua Kehitys