Skip navigation

Soili Suonoja jatkaa Finavian hallituksen puheenjohtajana

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
24.03.2014 klo 12:06
Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2014 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Finavian hallitukseen nimitettiin seitsemän jäsentä vuodeksi 2014.

Finavian hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kauppaneuvos Soili Suonoja. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Jaakko Linna, toimitusjohtaja Mika Mäkilä, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, pääekonomisti Ralf Sund, ylijohtaja Juhapekka Ristola ja henkilöstöstä valittuna Operations Supervisor Carita Pylkäs. Finavian tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Tiina Lind, KHT, JHTT.

Finavian yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen siitä, että yhtiö jakaa osinkoa 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että Finavia Oyj:n omistamat säähavaintojärjestelmälaitteiden ja -ohjelmistojen vuosina 2012 ja 2013 valmistuneet osat siirretään Suomen valtiolle liikenne- ja viestintäministeriön hallintaan 31.12.2013 tilinpäätöksen mukaisesta käyvästä arvosta, joka on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Suomen valtio yhtiön ainoana osakkeenomistajana on ehdottanut yhteensä 200 miljoonan euron pääomasijoituksen tekemistä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Finavia Oyj:n yhtiökokous hyväksyi pääomasijoituksen, joka kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Finavia on tiedottanut vuoden 2013 tuloksestaan 11.3.2014 tilinpäätöstiedotteessaan: http://www.finavia.fi/fi/tiedottaminen/ajankohtaista/2014/lentoliikenteen-kysynnan-heikkeneminen-laski-finavian-liikevaihtoa/

Raportointi