Skip navigation

Uutta vauhtia Suomen lentoliikenteelle - Finavia jäädyttää lentoasemamaksunsa

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
11.12.2014 klo 10:04
Lentokone edestäpäin takana lennonjohdontorni.
Finavia jatkaa Suomen lentoasemien houkuttelevuuden parantamista lentoyhtiöille pitämällä lentoasemamaksunsa ennallaan vuonna 2015.

Finavia on päättänyt jäädyttää vuonna 2015 lentoasemamaksunsa vuoden 2014 tasolle. Päätös tukee Suomen lentoliikenteen kilpailukykyä haastavassa markkinatilanteessa. 

Finavian lentoasemapalveluiden reaalihinnat ovat alentuneet keskimäärin 1,4 % vuosittain 2004 - 2014 välisenä aikana.

Lentoasemapalvelujen hinta on kilpailuvaltti

– Tavoitteemme on pitää kiinni kilpailukykyisestä hintatasosta myös jatkossa, jotta esimerkiksi Helsinki-Vantaan kustannustaso pysyy hyvin edullisena lentoyhtiöille. Houkuttelevalla lentoasemapalvelujen hinnoittelulla Finavia edistää Suomen saavutettavuutta ja kansainvälisen vaihtomatkustuksen kasvua, toteaa johtaja Joni Sundelin Finaviasta.

Alkuvuonna 2014 tehdyn vertailun mukaan esimerkiksi Airbus A350 -matkustajakoneen kääntymiskustannukset olivat Helsinki-Vantaalla Euroopan neljänneksi alimmat.

Myös vuosina 2012 ja 2013 tehdyissä Euroopan päälentoasemien hintavertailuissa Helsinki-Vantaa oli hinnoittelultaan neljänneksi edullisin. Vuonna 2013 Helsinki-Vantaa oli lisäksi edullisin merkittävistä eurooppalaisista vaihtolentoasemista, kun vertailtiin vaihtomatkustamiseen liittyviä maksuja.

 

Avaintekijät: palvelutaso ja kustannustehokkuus

Finavian lentoasemilla sovelletaan yhtenäistä hinnoittelua, eli lentoyhtiöiltä peritään samasta palvelusta samanlaista palvelutasoon perustuvaa maksua.

Maksurakennetta on muutettu viime vuosina lentoyhtiöasiakkaiden toivomaan suuntaan: hinnoittelun painopistettä on siirretty operaatiokohtaisista maksuista matkustajaperusteisempaan hinnoitteluun. Finavia kantaakin asiakaslähtöisemmän hinnoittelun vuoksi suuremman tuottoriskin kuin eurooppalaiset lentoasemaoperaattorit keskimäärin.

– Asiakaslähtöisten hinnoittelupäätösten ohella jatkamme määrätietoisesti toimintojemme kustannustehokkuuden parantamista. Avainasemassa ovat lentoasemien kannattavuuteen keskeisimmin vaikuttavien kustannuserien tarkastelu ja työn tuottavuuden kehittäminen ‒  korkeasta palvelutasosta tinkimättä. Ilman riittävää tulostasoa Finavian edellytykset toteuttaa ylläpito- ja kehitysinvestointeja lentoasemillaan vaarantuvat, Sundelin sanoo.

Edistääkseen uusien liikenneyhteyksien syntymistä lentoasemilleen Finavia antaa merkittäviä alennuksia uusille reiteille palvelumaksuissaan. Ensimmäisenä vuotena alennukset ovat uuteen kohteeseen aloittavalle reitille 70%.

Lisää tietoa Finavian maksuista ja palveluehdoista

Raportointi