Skip navigation

Finavian kommentti johdannaisiin liittyen

Artikkeli julkaistu
07.05.2015 klo 12:35
Finavian liiketoiminta on pääomavaltaista ja yhtiön investoinnit edellyttävät merkittävää lainanottoa. Finavialla on ollut monien muiden pääomavaltaisesti toimivien yhtiöiden tapaan tarve suojautua korkoriskiltä, jotta yhtiö voi vähentää epävarmuutta rahoituskulujensa suhteen.

Vuoden 2011 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä osoittautui, että osa Finaviassa tehdyistä johdannaissopimuksista on luonteeltaan ei-suojaavia ja siksi yhtiön rahoituspolitiikan vastaisia.

Käytännössä ei-suojaavissa johdannaissopimuksissa kyse on esimerkiksi siitä, että korkojen noustessa sopimukset eivät toimi enää Finavian kannalta riittävän suojaavina.

Finavian vuosina 2009 - 2011 solmimat ei-suojaavat johdannaissopimukset ovat luonteeltaan monimutkaisia. Finavian nykyjohdolla ei ole tarkkaa käsitystä, miksi yhtiössä on solmittu kyseisiä ei-suojaavia sopimuksia.

Ei-suojaavat johdannaiset ovat tulleet ilmi keväällä 2012. Finavia on ryhtynyt viipymättä sen jälkeen lukuisiin toimenpiteisiin asian ratkaisemiseksi, selvittänyt johdannaisiin liittyviä vastuukysymyksiä ja ryhtynyt tarkoituksenmukaisiin toimiin niiden osalta. Näihin toimiin liittyy muun muassa Helsingin Sanomien 7. toukokuuta uutisoima vahingonkorvauskanne tilintarkastusyhtiötä vastaan. Vastuuasioiden käsittely on toistaiseksi kesken.

Finavia on päättänyt purkaa strukturoidut johdannaissopimukset yhtiön hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Johdannaisten ei-suojaavuuden vuoksi niistä aiheutuvat arvostustappiot vaikuttavat Finavian rahoituskuluihin. Tämänhetkiset arvostustappiot aiheuttavat mahdollisia kassavirtavaikutuksia vasta siinä vaiheessa, kun johdannaissopimukset tulevina vuosina erääntyvät.

Finavia on raportoinut asian vaikutuksista tulokseensa osavuosikatsauksissaan. Uusin osavuosikatsaus on tammi-maaliskuulta 2015.

Raportointi