Hyppää pääsisältöön

Finavia vahvisti kannattavuuttaan vuonna 2015

Lehdistötiedote
Julkaistu
19.02.2016 klo 10:00
Finavia on julkaissut tilinpäätöksensä vuodelta 2015. Finavia vahvisti kannattavuuttaan ja paransi tulostaan.
Finavia Oyj tilinpäätöstiedote (tilintarkastamaton)

Loka-joulukuu 2015

  • Finavia-konsernin liikevaihto nousi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 94,5 miljoonaa euroa (89,7)
  • Viimeisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 10,4 miljoonaa euroa (5,8).

Vuosi 2015

  • Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2015 nousi 1,0 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 353,1 miljoonaa euroa (349,6 vuonna 2014). Liikevaihdon kasvu tuli pääosin muista kuin lentoliikenteen tuotoista.
  • Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä vahvistui ja oli 55,7 miljoonaa euroa (47,3). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 15,8 prosenttia liikevaihdosta (13,5).
  • Tilikauden tulos parani edellisestä vuodesta ja oli 40,7 miljoonaa euroa (6,7).
  • Tulokseen sisältyi kertaluonteisia omaisuuden myyntituloja 14,4 miljoonaa euroa (1,9). Kertaluonteisia kuluja oli yhteensä 13,7 miljoonaa euroa (4,3). Tähän sisältyi alaskirjauksia liittyen Helsinki-Vantaan kiitotie 1 peruskorjaukseen ja lentoaseman kehitysohjelmaan sekä lennonvarmistuksen WAM-järjestelmään, uusien ja purettujen ylimääräisten ympäristövarausten vaikutus sekä voitto- ja tulospalkkiot.
  • Konsernitaseen loppusumma oli 935,5 miljoonaa euroa (938,6) ja omavaraisuusaste 63,2 prosenttia (59,6). Liiketoiminnan rahavirta oli 75,1 miljoonaa euroa (54,6).
  • Vuosina 2009-2011 tehtyjen ei-suojaavien strukturoitujen korkojohdannaisten tulosvaikutus kokonaisuudessaan oli -34,3 miljoonaa euroa huomioiden saadut ja maksetut korot sekä preemiot. Ei-suojaavat strukturoidut korkojohdonnaiset on suljettu.
  • Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 4 603 008 euroa.

Avainluvut 2015

 

Toimitusjohtaja Kari Savolainen:

Finavia Oyj teki vuonna 2015 parhaimman tuloksensa kautta aikojen. Liiketoimintamme on paremmassa iskussa kuin koskaan ennen. Olemme pitkäjänteisesti tehostaneet toimintaamme ja yhtiönä onnistuneet kustannustehokkaiden toimintatapojen kehittämisessä.

Toiminnan määrätietoinen kehittäminen on parantanut tehokkuuden lisäksi myös asiakkaidemme tyytyväisyyttä palveluihimme. Matkustajien tyytyväisyys lentoasemiimme kasvoi vuoden 2015 aikana, kun lentoasemien palveluvalikoima ja viihtyisyys nousivat uudelle tasolle. Tehokkuutta ja asiakaspalvelun parantamista haetaan lisää digitaalisten palveluiden kehittämisellä.

Maailmantalouden epävarmuudesta ja kotimaan taantumasta huolimatta lentoliikenteen kysyntä kasvoi vuonna 2015. Finavia teki oman matkustajaennätyksensä, kun kokonaismatkustajamäärä nousi ensimmäisen kerran yli 20 miljoonaan. Helsinki-Vantaalla matkustajamäärä kasvoi yli 16 miljoonaan ja Lapin lentoasemat palvelivat vuosien tauon jälkeen yli miljoonaa matkustajaa. Kansainvälisen liikenteen kasvua tukivat uudet reittiavaukset.

Finavia on pystynyt parantamaan liiketoimintansa kannattavuutta, mikä tekee mahdolliseksi viedä vuonna 2014 aloitettu investointiohjelma menestyksekkäästi läpi. Finavialla on vahva rahoitusasema, joka tukee liiketoiminnan tulevia kehitysinvestointeja. Valtion pääomituksen lisäksi Pohjoismaiden Investointipankki ja Euroopan Investointipankki ovat antaneet yhtiölle lainan Helsinki-Vantaan kehittämiseen.

Helsinki-Vantaan yhteensä 900 miljoonan euron kehitysohjelma jatkui suunnitellusti. Voimakas kehittäminen tukee koko Suomen hyvinvointia tuomalla Suomeen lisää matkailijoita ja työpaikkoja. Myös maakuntalentoasemiin tehdyillä panostuksilla on iso merkitys lentoliikenteen toimintaedellytyksille niillä alueilla, joissa lentoliikenteelle on aitoa kysyntää.

Lentoasemaverkoston noin 100 miljoonan euron laajuinen investointiohjelma saatiin vuoden 2015 loppuun mennessä vietyä suunnitellusti läpi. Hyvällä syyllä voi sanoa, että lentoasemat Suomessa eivät ole koskaan olleet näin kilpailukykyiset. Maailman talousfoorumi arvioikin taas viime vuonna Suomen lentoasemaverkoston kilpailukyvyltään maailman kärkeen verrattuna muiden maiden verkostoihin.

Finavialla on tärkeä rooli Suomen ja eri alueiden saavutettavuuden varmistamisessa. Olemme jatkaneet määrätietoisesti yhteismarkkinointia alueiden kanssa lentoreittien houkuttelemiseksi Suomen lentoasemille. Pitkäjänteinen työ tuottaa myös tulosta, mistä hyviä osoituksia ovat esimerkiksi tänä ja ensi talvena alkavat uudet suorat lentoreitit Lapin ja Saksan eri kaupunkien välillä.

Olemme olleet viime aikoina paljon julkisuudessa, mikä on liittynyt yhtiössä vuosina 2009-2011 tehtyihin ei-suojaaviin, strukturoituihin johdannaissopimuksiin. Finavia pitää näihin johdannaisiin liittyviä tapahtumia erittäin valitettavina. Finavia on uusinut kaikki rahoituskäytäntönsä heti sen jälkeen, kun yhtiön kannalta epäsuotuisat sopimukset tulivat ilmi vuonna 2012. Vastaavaa virhettä ei voisi enää tapahtua. Sopimukset on myös purettu eli yhtiölle aiheutuneet tappiot ovat tiedossa. Siltä osin asia on yhtiön liiketoiminnan näkökulmasta pitkälti loppuunkäsitelty, ja keskitymme nyt kaikin keinoin tukemaan viranomaisten selvityksiä asiassa.

Vuosi 2016 on alkanut liiketoiminnassamme positiivisesti. Odotamme Helsinki-Vantaan kansainvälisen liikenteen kasvun jatkuvan suotuisasti myös alkaneena vuonna. Meille tämä tarkoittaa myönteistä haastetta, sillä palvelutason pitäminen erinomaisella tasolla vaatii meiltä entistä enemmän Helsinki-Vantaan kasvun rajojen tullessa vähitellen vastaan ennen laajennusinvestointien valmistumista. Hyvä palvelutaso on elinehto kaupallisten tulojemme ja Finavian talouden kannalta.

Etenkin kotimaan liikenteen vaatimattomassa kehityksessä näkyy Suomen pitkään jatkunut heikko talouskehitys. Myös poliittisen jännitteen kasvamisella Itämerellä voi olla vaikutusta liiketoiminnallemme vuonna 2016.

Tasekirja 2015

Raportointi