Ohita navigaatio

Kiitotie 1, 2 vai 3? Näin lentokoneelle määräytyy oikea kiitotie Helsinki-Vantaalla

Artikkeli julkaistu
05.07.2018 klo 09:00
runway
Ihmisiä & Ilmailua
Kiitoteiden käytölle on Helsinki-Vantaalla tarkat periaatteet, joiden lähtökohtana on turvallisuus. Tiedätkö, millainen sää on kiitoteiden käytön kannalta haastavin?

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on kolme kiitotietä. Niitä voidaan käyttää samanaikaisesti esimerkiksi niin, että lentoon lähdetään yhdeltä ja laskeudutaan toiselle. Lentoon voidaan myös lähteä kahdelta kiitotieltä samaan aikaan, jolloin laskeutumiseen jää yksi kiitotie. Tai päinvastoin. Erilaisia kombinaatioita kiitoteiden samanaikaiseen käyttöön on yhteensä 25.

Turvallisuus merkitsee eniten

Kulloisenkin kiitotievariaation valintaan vaikuttaa kolme seikkaa: turvallisuus, liikenteen määrä ja ympäristöseikat.

Ensimmäisenä kiitotien valinnassa katsotaan tuulen suunta, sillä lentokoneen on turvallisinta lähteä lentoon ja laskeutua vastatuuleen. Lisäksi tulee huomioida sivutuuli, erityisesti talvella.

– Kun kiitotie on liukas jäästä ja lumesta, ei sivutuulta saisi olla juuri lainkaan, Suomen lennonjohtokeskuksen johtaja Karri Hannula ANS Finlandista kertoo.

Kiitoteitä valitessaan lennonjohto tarkastelee Ilmatieteen laitokselta tulevaa sääennustetta sekä voimassa olevaa säätä ja tekee niihin perustuvan suunnitelman. Sääennuste on laadittu taulukkopohjaan, jossa kiitoteiden käytettävyys näkyy värikoodein: vihreä tarkoittaa kiitotietä, jota voi käyttää, keltainen merkitsee epävarmaa tilannetta, ja punaiseksi koodattua kiitotietä ei kyseisellä tuuliarvolla voi käyttää.

Liikenne ja ympäristö vaikuttavat

Lentoliikenteen määrä on otettava huomioon kiitotieyhdistelmää valittaessa, jotta lentoyhtiöitä pystytään palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Jos odotettavissa on 70 konetta tunnissa, valitaan erilainen kiitotiekombinaatio kuin silloin, kun kentälle laskeutuu vain kymmenen lentoa tunnissa.

Lennonjohdon on otettava huomioon myös naapurit, mikä tarkoittaa meluhaitan karsimista mahdollisimman hyvin. Käytettävät kiitotiet pyritään valitsemaan niin, että lentokoneiden aiheuttama melu häiritsisi lähialueen asukkaita mahdollisimman vähän. Erityisesti iltayhdeksän jälkeen käytetään enemmän kiitoteitä, joiden läheisyydessä asuu vähemmän asukkaita.

Nopeasti kääntyvä tuuli haastavin

Päätöksen käyttökelpoisimman kiitotien valinnasta tekee lennonjohdon vuoroesimies, joka ottaa huomioon niin sään, liikenne-ennusteen kuin ympäristönkin.

– Vaikeinta on, kun kesällä lentoaseman yli kulkee ukkosrintama, joka pyöräyttää tuulen suunnan 360 astetta ympäri puolessa tunnissa. Jos laskuun käytettävää kiitotietä joudutaan vaihtamaan ruuhkassa, vie vaihdos vähintään parikymmentä minuuttia. Ja jos sen jälkeen tuulen suunta on jälleen vaihtunut, on se yhtä muutosta, Hannula kertoo.

Myös kova sumu aiheuttaa poikkeustilanteen.

– Jos lennonjohtotornista ei näe sumun vuoksi kiitotielle, pyritään löytämään kiitotieyhdistelmä, jota käyttämällä maassa rullaavat koneet eivät joudu kulkemaan laskuun käytettävän kiitotien yli.

Lentäjälle tieto hyvissä ajoin

Helsinki-Vantaalla tehdään kahdesti päivässä suunnitelma kiitoteiden käytöstä päivän vilkkaimpia tilanteita varten. Aamulla ennen kuutta päätetään siitä, mitä kiitoteitä käytetään aamukymmeneen saakka. Samassa yhteydessä suunnitellaan myös kiitoteihin liittyvät huoltotyöt. Ennen yhtätoista taas päätetään iltapäivän tuloruuhkan kiitotiekombinaatio.

Milloin ja miten lentäjä sitten saa tiedon siitä, miltä kiitotieltä hän on lähdössä tai mille kiitotielle hänen tulisi laskeutua?

Lähtevän koneen lentäjä saa tiedon käytettävissä olevista kiitoteistä automaattisen lentokentän tiedotuspalvelun kautta ohjaamoon mentyään. Ilmassa oleva ja Helsinki-Vantaalle suuntaava kone puolestaan kuuntelee tai tulostaa vastaavanlaisen tiedotteen viimeistään puoli tuntia ennen laskeutumista. Lopullisen kiitotievalinnan lennonjohto ilmoittaa suoraan lentäjälle.

Video näyttää, miten Helsinki-Vantaan kiitoteitä käytetään

Lue, miten Helsinki-Vantaan kiitotiet eroavat muiden lentoasemien kiitoteistä