För allmänflygare

Tjänster för förberedelser inför flygningar

Finavia erbjuder högkvalitativa och säkra elektroniska tjänster för aktörer inom allmänflyget.

Pre-flight information services

As from April 1, 2017 pre-flight information services are provided by ANS Finland. Information about flight preparations is available on C-site.