Fakta om Åbo flygplats

Som Finlands äldsta civila flygplats för bolaget Åbo stads ärorika historia som luftfartsstad vidare. Numera är Åbo flygplats en av de livligaste i Finland, både vad gäller antalet passagerare och mängden fraktgods.

Flygplatsen har en 2 500 meter lång landningsbana och ett terminal. Passagerar- och landningsstatistiken publiceras på Finavias sidor över trafikstatistik (på finska och engelska).

 • Årets flygplats 2003
 • Årets flygplats 2011
 • Årets flygplats 2018

Historia

 • 1935: Finlands första civila flygplats i Artukais i Åbo invigs.
 • 1945: Arbetet med att bygga en flygplats som bättre lämpar sig för större flygplan inleds i Rusko. Året därpå avbryter dock övervakningskommissionen arbetet. År 1953 kan man återuppta arbetet med att bygga flygplatsen i Rusko.
 • 1955: Åbo nya flygplats tas i bruk.
 • 1959: Jetplanstrafiken börjar.
 • 1978: Den nya terminalbyggnaden tas i bruk.
 • 1980: En förlängning av landningsbanan till 2 500 meter gör det möjligt för alla luftfarkoster att använda Åbo flygplats. Åbo flygplats kan helt och hållet fungera som reservflygplats för Helsingfors-Vanda.
 • 1990: Trafikförbindelserna till flygplatsen förbättras tack vare den nya ankomstvägen.
 • 1991: Den nya fraktterminalen och det nya fraktstationsplanet står färdiga.
 • 2003: Den andra fraktterminalen står färdig.
 • 2008: Flygplatsens andra passagerarterminal står färdig.