Flygplatsen har en 2 500 meter lång landningsbana och ett terminal. Passagerar- och landningsstatistiken publiceras på Finavias sidor över trafikstatistik (på finska och engelska).

Åbo flygplats har belönats som Årets flygplats 2003 och Årets flygplats 2011.

Historia

  • 1935: Finlands första civila flygplats i Artukais i Åbo invigs.
  • 1945: Arbetet med att bygga en flygplats som bättre lämpar sig för större flygplan inleds i Rusko. Året därpå avbryter dock övervakningskommissionen arbetet. År 1953 kan man återuppta arbetet med att bygga flygplatsen i Rusko.
  • 1955: Åbo nya flygplats tas i bruk.
  • 1959: Jetplanstrafiken börjar.
  • 1978: Den nya terminalbyggnaden tas i bruk.
  • 1980: En förlängning av landningsbanan till 2 500 meter gör det möjligt för alla luftfarkoster att använda Åbo flygplats. Åbo flygplats kan helt och hållet fungera som reservflygplats för Helsingfors-Vanda.
  • 1990: Trafikförbindelserna till flygplatsen förbättras tack vare den nya ankomstvägen.
  • 1991: Den nya fraktterminalen och det nya fraktstationsplanet står färdiga.
  • 2003: Den andra fraktterminalen står färdig.
  • 2008: Flygplatsens andra passagerarterminal står färdig.