Flygplatspräst

Helsingfors-Vanda flygplats egen präst stöder passagerare på flygplatsen.

Flygplatsprästens stöd till passagerare

  • Närvarande arbete på flygplatsen
  • Kontaktperson i förhållande till andra religioner och åskådningar
  • Ett lyssnande öra för passagerare i alla ämnen
  • Emotionellt och andligt stöd för passagerare som står inför utmanande situationer

Flygplatsprästens viktigaste uppgift är att utan brådska vara närvarande för passagerare, särskilt i undantagssituationer. Prästen respekterar alltid passagerarens värderingar och åskådning.

Flygplatsprästens kontaktuppgifter

Hanna Similä
0406507933
[email protected]
Specialtjänster inom församlingsarbetet, Vanda församlingar

Du kan också besöka det tysta rummet på Helsingfors-Vanda flygplats.

Läs mer om flygplatsprästen på Helsingfors-Vanda (PDF)