Några nyckeltal om flygplatsen

  • Flygplatsens passagerar- och landningsstatistik publiceras på webbplatsen Finavias trafikstatistik.
  • Flygplatsen har en start- och landningsbana som är 1 900 meter lång. Den är belagd med röd granit.

Utmärkelser

  • Årets flygplats 2009

Historik

  • 1937: Flygplatsen invigs officiellt.
  • 1940: Reguljär flygtrafik inleds.Under 1960-talet satsar man på att utveckla flygplatsen. Man bygger en terminal och ett kontrolltorn samt anlägger en parkering och en infartsväg till flygplatsen.
  • Under 1970-talet fortsätter man att utveckla säkerheten. Man installerar nya markeringsfyrar, system för instrumentlandning och ny radioutrustning.
  • Under 1980-talet görs en total modernisering av flygledningssystemet och den tekniska utrustningen.
  • 1991: Terminalen byggs om och passagerarhallen byggs till.
  • 1997: En tullgräns etableras mellan Åland och fasta Finland Den tullfria försäljningen på Mariehamns flygplats utsträcks till att även gälla inrikeslinje