Fakta om Mariehamn flygplatsen

Flygplatsen är helt inriktad på kommersiella flyg och annan civil flygverksamhet, eftersom Åland är demilitariserat och inte har några militärplan. Landskapet Åland står utanför Europeiska unionen, vilket gör att resenärerna kan handla skattefritt på flygplatsen i Mariehamn.

Några nyckeltal om flygplatsen

  • Flygplatsens passagerar- och landningsstatistik publiceras på webbplatsen Finavias trafikstatistik.
  • Flygplatsen har en start- och landningsbana som är 1 900 meter lång. Den är belagd med röd granit.

Utmärkelser

  • Årets flygplats 2009

Historik

  • 1937: Flygplatsen invigs officiellt.
  • 1940: Reguljär flygtrafik inleds.Under 1960-talet satsar man på att utveckla flygplatsen. Man bygger en terminal och ett kontrolltorn samt anlägger en parkering och en infartsväg till flygplatsen.
  • Under 1970-talet fortsätter man att utveckla säkerheten. Man installerar nya markeringsfyrar, system för instrumentlandning och ny radioutrustning.
  • Under 1980-talet görs en total modernisering av flygledningssystemet och den tekniska utrustningen.
  • 1991: Terminalen byggs om och passagerarhallen byggs till.
  • 1997: En tullgräns etableras mellan Åland och fasta Finland Den tullfria försäljningen på Mariehamns flygplats utsträcks till att även gälla inrikeslinje