Pop up-lokaler på regionala flygplatser

Pop-up-verksamhet

Om du är intresserad av pop up-verksamhet på flygplatserna i Uleåborg, Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Tammerfors-Birkala, Vasa eller Kuopio, kontakta:
Olli Väyrynen (
[email protected]), tfn 020 708 2368