Utöver avfallet som genereras av den egna verksamheten tar Finavia hand om det kommunala avfall som produceras av de företag som är verksamma på flygplatserna, i enlighet med gällande avtal. Varje verksamhetsutövare ansvarar för det farliga avfallet som genereras i sin egna verksamhet.

Matavfall från flygtrafik från utanför EU omfattas av EU:s förordning om biprodukter. Ansvaret för flygtrafikens avfall ligger i första hand hos tillverkarna, dvs. flygbolagen och företagen som ansvarar för deras marktjänster.

Finavia sköter flygplatsernas avfallshantering i enlighet med miljötillstånd och lokala avfallshanteringsbestämmelser. Finavia uppmuntrar också passagerarna att sortera sitt avfall. Till exempel på Helsingfors-Vanda flygplats finns tydligt markerade sorteringsbehållare för flygpassagerare.

Ämnen och föremål som samlas in från passagerare vid säkerhetskontrollen levereras till ändamålsenlig avfallshantering.

Pengar från återvunna flaskor doneras till välgörenhetsorganisationen Plan