• Current Uppge information
  • Förhandsgranska och skicka
  • Valmis

Vilken av Finavias tjänster gäller mitt ärende

Välj minst en!
Tidsperiod:
Tidsperiod:
Tidsperiod:
Tidsperiod:

 

Min roll i förhållande till Finavia (Välj 'ANNAT, VAD' för att beskriva din förhållande till Finavia på ett fritt sätt)

 

Vad mitt ärende gäller

För att vi ska kunna svara på din begäran om information på ett så effektivt sätt som möjligt ber vi dig vänligen precisera nedan, vilka tjänster hos Finavia ärendet gäller och vilka uppgifter din begäran avser. Observera att Finavia kan ta ut en avgift eller neka till att svara på klart ogrundade, orimliga eller ofta upprepade förfrågningar.

 

Bilaga

One file only.
60 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, jpg, png.