Skip navigation

Finansministeriets proposition om tilläggsbudget är en lovande nyhet för konkurrenskraften i Finlands flygtrafik

Pressmeddelande
Article published
23.08.2013 kl 11:06
Finansministeriet föreslår att staten ska investera 200 miljoner euro i Finavia Abp för att stärka bolagets kapitalstruktur. Om statens investering genomförs, har Finavia möjlighet att inleda ett investeringsprogram vars totala värde kan uppgå till en miljard euro. Enligt Finavia är Finansministeriets proposition en lovande nyhet för konkurrenskraften i Finlands näringsliv och flygtrafik.

”För Finavia skulle nytt kapital vara mycket viktigt för att Helsingfors-Vandas konkurrenskraft ska kunna bibehållas inom den internationella konkurrensen mellan flygplatserna. Nu bör vi emellertid ta det lugnt och vänta på det slutliga innehållet i propositionen om tilläggsbudget samt på vilket mottagande propositionen får i riksdagen”, säger Kari Savolainen, verkställande direktör för Finavia.

Med hjälp av ett eventuellt nytt kapital kan Finavia ta ett lån och inleda utvecklingsinvesteringar som bygger på efterfrågan i flygtrafiken på Helsingfors-Vanda. I det första skedet skulle investeringarna riktas till att bygga bort flaskhalsarna i den befintliga infrastrukturen. Syftet är att säkerställa att Helsingfors-Vandas starka konkurrensställning bibehålls i transfertrafiken mellan Europa och Asien.

Med hjälp av en starkare kapitalstruktur kan Finavia också styra en större del av kassaflödet i sin verksamhet till de underhålls- och reparationsinvesteringar som skjutits upp på bolagets mest centrala landskapsflygplatser.

”Helsingfors-Vanda har nått en stark position i transfertrafiken mellan Europa och Asien. Tack vare detta har Finland i förhållande till invånarantalet exceptionellt smidiga flygförbindelser, vilket skapar nya arbetstillfällen och verksamhetsbetingelser för Finlands affärsliv. Det är viktigt att se till att denna viktiga faktor för vår konkurrenskraft bibehålls även under de kommande åren. En starkare kapitalstruktur kunde skapa goda förutsättningar för detta. Vi är övertygade om att Finavia kan betala tillbaka statens investering till staten med intäkter från affärsverksamheten, om investeringsprojekten på flygplatserna genomförs utgående från den faktiska efterfrågan i flygtrafiken”, säger Kari Savolainen.

Finavia fortsätter genast beredningen av sitt investeringsprogram om staten i egenskap av ägare beslutar att göra investeringen i bolaget. Enligt Finavias uppskattning kan ett investeringsprogram på en miljard euro skapa mer än 15 000 årsverken.

Bakgrund

– Helsingfors-Vanda flygplats ställning som ledande flygplats inom transfertrafiken har blivit allt viktigare de senaste åren. Med hjälp av de tidigare investeringarna har det varit möjligt att skapa smidiga byten på rutterna mellan Asien och Europa och att höja kapaciteten till 15 miljoner passagerare.

– Transferflygplatsernas konkurrens om transferpassagerarna har blivit ännu hårdare, och många av Helsingfors-Vandas konkurrenter har inlett omfattande investeringsprogram för de närmaste åren i syfte att förbättra sin konkurrenskraft och tillgodose flygpassagerarnas behov.

– Tillväxten i flygtrafiken leder till ytterligare trafikstockningar på flygplatsen under de kommande åren. Enligt Finavias beräkningar ska 20 miljoner passagerare resa via Helsingfors-Vanda under början av 2020-talet.

Utveckling Rapportering