Skip navigation

Finavia Abp inleder byggarbeten i terminal 2 på Tammerfors-Birkala flygplats 2014

Pressmeddelande
Article published
10.12.2013 kl 09:34
Airport at Tampere Pirkkala.
Enligt Europeiska kommissionens beslut är finansieringsarrangemangen för utveckling av terminalen lagenliga. Finavia och Tammerfors stad avtalade om en renovering av terminalen redan sommaren 2012, men arbetet har inte kunnat inledas förrän EU-beslutet kom.

 "Vi är nöjda över att beslutet från EU äntligen kom och att vi kan inleda arbetena på flygplatsen. Nu slutför vi de förberedande arbetena för att vi ska hinna så långt som möjligt med byggarbetena i terminal 2 under nästa år. Eftersom de olika flygplatserna och ekonomiska regionerna tvingas kämpa allt mer om flygturerna måste också de olika aktörerna i Birkaland samarbeta nära även i fortsättningen för att bevara förutsättningarna för en internationell flygtrafik i framtiden. Vi tror att renoveringen av terminal 2 bidrar till detta. Utan den ekonomiska regionens insats och regionens dragningskraft utvecklas flygförbindelserna inte nödvändigtvis som väntat, oberoende av hur välfungerande flygplatsen är", säger Joni Sundelin, direktör med ansvar för Finavias flygplatsnätverk.

EU utgår ifrån att flygplatsernas verksamhet i praktiken måste grunda sig på intäkter som kommer från flygbolagen och passagerarna. På särskilda grunder kan offentlig finansiering användas vid flygplatsinvesteringar. I finansieringen av utvecklingen av terminal 2 på Tammerfors-Birkala deltar Kommunikationsministeriet, kommunerna inom Tammerfors stadsregion och Finavia med en tredjedel var.Moderniseringen beräknas kosta 3,3 miljoner euro.

"Det är en viktig konkurrensfaktor för hela Birkaland att ha en internationell flygplats. Vi är glada över att utvecklingen av flygplatsen kommer igång", säger Jyrki Laiho, närings- och markanvändningsdirektör vid Tammerfors stad.

Terminal 2 på Tammerfors-Birkala renoveras för att den ska tillgodose luftfartens behov på ett konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt sätt även i framtiden.

Finavia har förbundit sig att utveckla tjänster för flygtrafiken i Tammerforsregionen tillsammans med staden och den ekonomiska regionen. Servicenivån i terminal 2, som tillhandahåller tjänster för den internationella trafiken, kommer även framöver att bygga på lågprisflygverksamhet, där självbetjäning är en relevant del. År 2012 användes Tammerfors-Birkala flygplats av totalt 570 000 flygpassagerare. Innevarande år (1–10/2013) har antalet minskat med 18 procent.

Tammerfors-Birkala är Finavias tredje mest trafikerade flygplats. Sett till den internationella trafiken är Tammerfors-Birkala Finavias näst största flygplats efter Helsingfors-Vanda. Finavia ger närmare information om renoveringen av Tammerfors-Birkala inklusive en tidsplan under det första kvartalet 2014.

Resa