Skip to main content

Finavia för en kampanj för smidiga säkerhetskontroller

Published
06.03.2013 kl 09:54
För att flygplatsernas säkerhetskontrollinjer ska vara så smidiga som möjligt, lyfter Finavia fram säkerhetskontrollfrågor ännu tydligare i år. Finavia svarar för flygplats- och flygtrafiktjänsterna i Finland.

– Säkerhetskontrollerna är idag en nödvändig del av flygresorna. Vi arbetar kontinuerligt för att kontrollerna ska gå smidigt för resenärerna. Det är dock viktigt att flygpassagerarna också läser instruktionerna om säkerhetskontroll innan de börjar sin resa, säger Mikko Saariaho, Finavias kommunikationsdirektör. – Alla passagerare sparar tid och nerver när man redan hemma har packat sitt bagage på rätt sätt. Vi vill lyfta fram rutinerna för packning och säkerhetskontroll ännu tydligare så att flygpassagerarna vet var de ska söka information före sin resa, säger Saariaho. Finavias kampanj för smidiga säkerhetskontroller riktar sig till finländska fritidsresenärer. Säkerhetskontrollen är en obligatorisk del av flygresorna och noggrant reglerad. Reglerna bygger på europeisk lagstiftning och i Finland övervakas efterlevnaden av dem av Trafiksäkerhetsverket (Trafi). Det är inte ändamålsenligt att lära sig instruktionerna utantill, men det är bra att veta var de vid behov är tillgängliga. – Vi vill lyfta fram frågor som är bra att veta om säkerhetskontrollen på förhand, hur man ska handla där, och var information finns. På så sätt bidrar vi till att göra flygresorna smidigare eftersom varje flygresa börjar från flygplatsen och varje flygpassagerare klarar säkerhetskontrollen, säger Saariaho.

Passagerarnas åsikter är viktiga

Det är viktigt för Finavia att få respons på säkerhetskontrollerna efter responsen hjälper till att utveckla verksamheten. – Vi tror på att säkerhetskontrollen, som är strikt reglerad av myndigheten, kan vara saklig och smidig, säger Saariaho. Den senaste tiden har Finavia förnyat säkerhetskontrollpunkter på Helsingfors-Vanda, Uleåborgs, Vasa och Åbo flygplatser. I utbildningen av säkerhetskontrollörerna har däremot särskild uppmärksamhet fästs vid god kundservice. Enligt undersökningar om passagerarnas tillfredsställelse är flygpassagerarna nu mer nöjda med säkerhetskontrollerna på flygplatserna i Finland än tidigare. Ta del av anvisningarna för resenärer på Finavias webbplats