Skip navigation

Finavia förnyar säkerhetskontrollpunkter på flygplatserna

Article published
15.01.2013 kl 07:50
Förnyelsen av säkerhetskontrollpunkter är en del av Finavias målsättning att underlätta resorna och att göra säkerhetskontrollerna smidigare. Enligt undersökningar har flygpassagerarnas tillfredsställelse med säkerhetskontrollerna ökat.

Finavia, som erbjuder flygplatstjänster, införde i december förnyade säkerhetskontrollpunkter på Helsingfors-Vanda flygplats, Åbo flygplats och Uleåborgs flygplats. Merparten av passagerarna på Helsingfors-Vanda går via de förnyade kontrollpunkterna. I början av 2013 införs en motsvarande säkerhetskontrollpunkt på Vasa flygplats. Målet med förnyelsen är att göra säkerhetskontrollen till en trevlig och smidig upplevelse även för passagerare som inte så ofta besöker flygplatser. Finavia har förnyat en del informationsskyltar och ändrat köområdena så att de nu är mer trivsamma och smidigare än förr. Speciell hänsyn har tagits till utvecklingen av kundservicen. Enligt undersökningen 2012 förbättrades resultaten för passagerarnas tillfredsställelse jämfört med resultaten för 2011 och smidigheten i säkerhetskontrollerna bedömdes som utmärkt. ”Många av idéerna och förslagen till förnyelse av säkerhetskontroller har skapats i samarbete med flygpassagerare och flygbolag samt de anställda vid säkerhetskontrollen. Utifrån den respons som erhållits från passagerarna har vi bland annat lagt till ett antal bord vid säkerhetskontrollpunkterna så att det är lättare än tidigare att tömma fickorna och ta bort bältena innan man går fram till säkerhetskontrollen”, säger Ville Haapasaari, flygplatschef för Helsingfors-Vanda. Vid de förnyade säkerhetskontrollpunkterna ser passagerarna instruktionerna främst i form av bilder. Visuell information förmedlar instruktionerna i tydlig och kompakt form och därför har vi minskat på texterna. Det går snabbare att tolka och förstå bilderna oavsett språkkunskaper. I området för fjärrtrafiken har de asiatiska transferpassagerarna beaktas särskilt. Information finns tillgänglig såväl på engelska, ryska, finska och svenska som på kinesiska, koreanska och japanska. Trivseln vid säkerhetskontrollpunkterna har förbättrats med belysning och naturmaterial, såsom träytor. Björkväggarna skapar en lugn stämning i de fräscha, ljusa lokalerna. På så sätt strävar Finavia också efter att förmedla en positiv bild av Finland till de internationella flygpassagerarna. Den viktigaste uppgiften för säkerhetskontrollen är fortfarande att garantera säkerheten under resorna, vilket är ett mål som Finavia inte på grund av visualitet eller trivsel ger avkall på. Genom att ändra processer och rutiner är det emellertid möjligt att påverka passagerarupplevelsen positivt och Finavia har till exempel lyckats minska på väntetiden till säkerhetskontrollen. Finavia mäter regelbundet flygpassagerarnas tillfredsställelse med säkerhetskontrollerna och med andra funktioner på flygplatserna. Helsingfors-Vanda deltar i den internationella undersökningen Airport Service Quality Study som mäter kvaliteten på servicen på olika flygplatser. Även på Finavias övriga flygplatser utförs undersökningar om passagerarnas tillfredsställelse. Finavia utvecklar sin verksamhet bland annat utifrån kundresponsen. Passagerarna kan kontrollera kötiden till säkerhetskontrollen på Helsingfors-Vanda på http://www.helsinki-vantaa.fi/travelling/departure/security-control För bestämmelserna om säkerhetskontroll i Finland ansvarar Trafiksäkerhetsverket (Trafi), som också är den nationella myndighet som övervakar säkerhetskontrollerna. Finavia iakttar Trafis bestämmelser vid säkerhetskontrollpunkterna på sina flygplatser. Du får bakgrundsinformation om säkerhetskontroller på Trafis webbplats http://www.trafi.fi

Resa