Skip navigation

Finavia inleder utvecklingsprogram på Helsingfors-Vanda i januari

Pressmeddelande
Article published
30.12.2013 kl 09:35
Check in area at Helsinki-Vantaa airport.
Finavia inleder ett program för att utöka kapaciteten i avgångshallen och förbättra tjänsterna i terminalen genast efter trettondagen. Det första skedet i utvecklingsprogrammet blir klart i sommar då en ny säkerhetskontrollpunkt öppnas i terminal 2. Samtidigt kommer också shoppingmiljön på flygplatsen att genomgå en fullständig omvandling.

– Ökningen i passagerarantalet märks särskilt bra i avgångshallen i terminal 2. Vi vill förbättra smidigheten och öka genomloppskapaciteten avsevärt. Vårt mål är att ingen ska behöva vänta längre än 15 minuter för att genomgå säkerhetskontrollen, säger flygplatsdirektören Ville Haapasaari på Finavia.

Haapasaari utlovar förbättringar redan till sommarsemestersäsongen då en ny säkerhetskontrollpunkt tas i bruk. Finavia öppnar fem nya linjer, varefter det finns totalt 18 linjer i terminal 2. Tanken är att kapaciteten ska utökas vid ett senare tillfälle genom öppning av ytterligare två linjer.

– Tack vare de nya linjerna ökar säkerhetskontrollkapaciteten med närmare 40 procent. Vid rusning kan vi betjäna över 3 200 passagerare i timmen, säger Haapasaari.

Samtidigt moderniseras incheckningen. I terminal 2 installeras ytterligare 12 incheckningsautomater och 10 bag drop-automater. Därför förstoras golvutrymmet något i avgångshallen. Utvidgningen görs vid huvudentréerna.

Alla de nuvarande säkerhetskontroll- och incheckningstjänsterna är tillgängliga under ändringsarbetena.

Den nya säkerhetskontrollpunkten byggs på övre våningen i incheckningslokalerna, på tredje våningen i terminalen. På denna plats ligger för närvarande kongress- och vip-centret som kommer att vara stängt under den tid byggarbetena pågår.

De övriga mötes- och konferenslokalerna samt VIP President-terminalen på Helsingfors-Vanda används som normalt under byggarbetena. De förnyade möteslokalerna tas i bruk igen i sommar.

Förbättringarna i avgångshallen är en del av Finavias utvecklingsprogram på 900 miljoner euro. Målet är att säkerställa Helsingfors-Vandas ställning som en populär transferflygplats och att se till att flygplatsens serviceutbud hör till de bästa i världen. Genom investeringar förbereder sig Finavia för att kunna betjäna 20 miljoner passagerare senast år 2020.

De arbeten som inleds i januari beräknas kosta cirka 5 miljoner euro.

Betydande investeringar även i butiks- och restauranglokalerna

Utöver utvecklingsprogrammet satsar Finavia cirka 30 miljoner euro på att förnya restaurang- och butikstjänsterna under åren 2014–2016. Utvecklingsarbetet görs i samarbete med finländska och internationella samarbetspartner som även investerar i de nya affärslokalerna.

– Målet är att skapa en shoppingmiljö av världsklass på Helsingfors-Vanda, säger affärsverksamhetsdirektören Anne Gullstén på Finavia.

Gullstén berättar att fjärrtrafiksområdet på Helsingfors-Vanda kommer att förnyas helt under vintern. Butikslokalerna vid gaterna 34–35 har redan rivits och kommer att ersättas av ett högklassigt butiksområde som öppnas i april.

I november sålde Finavia sina egna duty free-butiker till internationella World Duty Free Group, som är branschledande i Europa. Bolaget investerar i en omfattande utveckling av de kommersiella tjänsterna på flygplatsen. Det inleder verksamhet på Helsingfors-Vanda i mars 2014.

Dessutom har Finavia ingått ett avtal med HMSHost, en av världens största restaurangoperatörer på flygplatser. Syftet är att skapa nya matkoncept som bygger på både internationella och finländska smaker på Helsingfors-Vanda. Målet är att HMSHosts restauranger ska öppnas åren 2014–2016. SSP Finland Oy, den nuvarande restaurangaktören på Helsingfors-Vanda, och andra restaurangföretagare fortsätter med sin verksamhet vid sidan av HMSHost.

Utveckling