Skip navigation

Flygresenärer betygsatte flygplatserna, bättre betyg för Helsingfors-Vanda

Pressmeddelande
Article published
08.03.2013 kl 07:30
Helsingfors-Vanda flygplats som upprätthålls av Finavia höjde sitt betyg i resenärsnöjdhet enligt mätningen Airport Service Quality Survey. I år var totalbetyget var 4,02, jämfört med tidigare 3,92 (2011). Totalbetyget ges på en skala från 1 till 5, där 5 betyder utmärkt nivå.

Enligt resultaten av ASQ-mätningen har servicen på Helsingfors-Vanda blivit bättre på praktiskt taget alla delområden. Jämfört med tidigare var resenärerna mer nöjda med det trådlösa nätet och kötiderna till gränskontrollen och med gränspersonalens artighet och hjälpsamhet. Finavia har satsat stort på det trådlösa nätet och därigenom även på mobiltjänster. Tjänsterna på flygplatsen har utvecklats med tanke på smidiga resor, och dessa satsningar avspeglas tydligt också i resultaten av i ASQ-mätningen. Helsingfors-Vanda flygplats starka sidor var enligt mätningen smidig transfer, fungerande gränskontroller, säkerhetskänsla och god rörlighet på flygplatsen. Som starka sidor nämndes också personalens artighet och hjälpsamhet samt kötiderna till säkerhetskontrollen. – Vi har jobbat hårt på att flygplatsen ska vara en smidig knutpunkt för flera miljoner resenärer. Resultaten visar att Finavia och våra samarbetspartner har lyckats väl. Flygplatsen kan ändå aldrig sägas vara klar och det betyder att vi fortsätter att jobba på bättre smidighet och resekomfort. I dag bokar allt fler av de internationella flygresenärerna sina flyg delvis utifrån transferflygplatsen, och därför är det viktigt att Helsingfors-Vanda bibehåller den höga servicenivån och utvecklas även framöver, säger flygplatschef Ville Haapasaari på Finavia. Airport Service Quality Survey är en internationell kontinuerlig mätning av resenärsnöjdhet, som organiseras av Airports Council International. På Helsingfors-Vanda samlas data genom personintervjuer i avgångshallområdena enligt resenärssammansättningen. Intervjuer utförs jämnt under hela året. År 2012 intervjuades cirka 1 400 resenärer för undersökningen. År 2012 reste drygt 14 miljoner resenärer via Helsingfors-Vanda. Av dem var ungefär en tredjedel transferresenärer, främst på rutter mellan Europa och Asien. Tack vare transfertrafiken är flygförbindelserna mellan Finland och olika destinationer i Europa och Asien exceptionellt omfattande. Hur blir flygstationen en smidig och trevlig plats för resenärerna? Se Finavias video på http://youtu.be/NnEfPvZVZN8

Rapportering