Skip navigation

Gratis nätuppkoppling för flygpassagerare är en enorm succé på Helsingfors-Vanda

Article published
05.03.2013 kl 08:13
Den trådlösa nätuppkoppling som Finavia erbjuder gratis på Helsingfors-Vanda flygplats blir från år till år allt mer populär.
– Det senaste året har antalet användare av det trådlösa nätet ökat enormt. Mellan januari 2012 och januari 2013 var ökningen hela 168 procent, säger flygplatschef Ville Haapasaari. Jämfört med siffrorna i januari 2009 är ökningen ännu kraftigare: nu är antalet användare av nätet nästan 30 gånger större. Operativsystemen har också förändrats med tiden. För några år sedan var det vanligt att ansluta sig till Helsingfors-Vandas trådlösa nät främst genom laptopens Windows, men idag använder 67 procent av besökarna operativsystemet Android.

Snabb och fungerande uppkoppling får beröm

Den enorma ökningen i antalet användare beror främst på att mobilutrustningen har blivit vanligare och att Helsingfors-Vandas Wifi fungerar bra. År 2012 förbättrade Finavia WLAN-nätet på Helsingfors-Vanda genom att öka antalet anslutningspunkter och höja hastigheten till 100 Mbs. Nu är det totala antalet anslutningspunkter över 80. – Speciellt de internationella passagerarna ger kontinuerligt beröm för Helsingfors-Vandas Wifi. Det finns ganska få flygplatser i världen som erbjuder en fungerande och snabb trådlös nätuppkoppling, för att inte tala om att den är gratis för passagerarna. Många passagerare vill vara online hela tiden oavsett plats och tillbringa väntetiden på flygplatsen till underhållning eller arbete, säger Haapasaari. Finavia satsar på Helsingfors-Vandas tjänster så att flygplatsen ytterligare kan stärka sin ställning inom flygtrafiken mellan Europa och Asien gentemot de konkurrerande flygplatserna. År 2012 utgjorde antalet passagerare i transfertrafiken mellan Europa och Asien 31 procent av det totala antalet passagerare på flygplatsen.

Gratis uppkoppling på 20 flygplatser

Finavia, som driver flygplatserna, erbjuder gratis ett öppet trådlöst nät på 20 flygplatser. Nätuppkopplingen är inte bara gratis, utan även obegränsad. Användaren kan surfa på nätet så länge och så mycket han vill. Nätet kan användas av alla passagerare och besökare på flygplatsen. Det är enkelt att koppla upp datorn till det trådlösa nätet. När datorn befinner sig inom området för det trådlösa nätverket på flygplatsen kommer det automatiskt upp information om internetuppkopplingen på skärmen: Free WI-FI – Finavia Airports och, på Helsingfors-Vanda flygplats, Free WI-FI – Helsinki Airport. Det behövs inga separata lösenord vid inloggningen.

Nätet kan användas på följande flygplatser

Helsingfors-Vanda, Björneborg, Helsingfors-Malm, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby-Jakobstad, Kemi-Torneå, Kittilä, Kuopio, Kuusamo, Mariehamn, Malm, Nyslott, Rovaniemi, Tammerfors-Birkala, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.