Skip navigation

Mer konst på Helsingfors-Vanda flygplats: En skulptur av Eila Hiltunen får plats i terminalen

Pressmeddelande
Article published
13.11.2013 kl 08:15
An metallic artwork about sunflowers at airport.
Finavia har gett plats för skulpturen Solrosfält av Eila Hiltunen i fjärrtrafiksområdet på Helsingfors-Vanda flygplats så länge som renoveringen av Didrichsens konstmuseum pågår.

Konstverksamhet ingår i konceptet ArtPort som Finavia har lanserat. Syftet är att ge passagerarna överraskande och nydanande service i den hektiska flygplatsmiljön.

– Vi har gjort Helsingfors-Vanda till en konstflygplats som väcker intresse även utomlands. Exempelvis i oktober valde passagerarna flygplatsen till den femte bästa i världen i webbtjänsten Sleeping in Airports. Ett av kriterierna var just flygplatsens satsningar på konst, säger flygplatschef Ville Haapasaari från Finavia.

ArtPort-konceptet ingår också i Finavias företagsansvar. Stödet till finländsk konst på flygplatserna är ett bra sätt att presentera finländskt kunnande och ge konstnärerna möjlighet att få internationell synlighet för sina alster.

Gruppen med tre jättelika blommor (1980) av skulptören Eila Hiltunen (1922–2003) är en studie för fontänen Solrosfält (1984), som är ett beställningsverk till en lagun i Röda havet i staden Jidda i Saudiarabien.

Den slutliga skulpturen i Jidda består av sju jättelika blommor som är tillverkade av specialstål. Helheten mäter 21 meter på bredden och hela 10 meter på höjden och är det största finländska konstverk som någonsin skapats på beställning till utlandet. Vattenstrålarna i fontänen är riktade både mot varandra från blommornas mittsektioner och fritt rakt uppåt.

De skarpt avskurna kronbladen och blanka stålytorna i kombination med vattenstrålarnas rörelser skapar en unik och skir estetik som aktiverar betraktaren genom att bilda en kontrast till det öppna landskapet.

Verket ägs av konstnärens arvingar som tills vidare har deponerat det i skulpturparken vid Didrichsens konstmuseum. Skulpturen visas på Helsingfors-Vanda flygplats under renoveringen av konstmuseet som pågår till hösten 2014.

Den storslagna studien för Solrosfält finns vid gate 34 och 35 i området för passagerare som reser till länder utanför Schengenområdet

Resa