Skip navigation

Nu gäller det att vara noggrann: kontrollera alltid på monitorerna var bagaget ska hämtas

Pressmeddelande
Article published
26.02.2013 kl 08:20
En extra aula för bagage från Schengen-flyg tas i bruk på Helsingfors-Vanda-flygplats. Av den anledningen ska ankommande passagerare i fortsättningen alltid genast när de har lämnat flygplanet kontrollera på monitorerna i terminalen var de ska hämta sitt bagage och vilken utgång de ska använda.

– När man kommer från flygplanet till terminalen ska man först kontrollera på monitorerna i vilken aula bagaget ska hämtas och sedan följa skyltarna till platsen, säger Marko Tikkanen från Finavia, biträdande direktör med ansvar för terminalfunktionerna på Helsingfors-Vanda. Under fjolåret genomförde Finavia en omfattande förnyelse av skyltningen på Helsingfors-Vanda, och ett av de huvudsakliga målen var att förbättra informationsskyltarna för ankommande passagerare. Exit-skyltarna har numera en klar färg som tydligt skiljer sig från skyltarna för avgående passagerare och de hjälper de ankommande passagerarna att hitta till rätt aula för bagageutlämning. Finavia har också föreberett sig för ibruktagandet av en extra aula för Schengen-flyg i terminal 2 genom att utveckla flyginformationen på monitorerna och utropen i högtalarna, utbilda personalen och reservera personal som kan vägleda ankommande passagerare. Aula 2A som är avsedd för Schengen-flyg har blivit trång i takt med att passagerarantalet och bagagevolymen har ökat, speciellt under rusningen. Det har inverkat på trivseln och servicekvaliteten. – Nu när vi under rusningstid kan använda aula 2B, som tidigare användes endast inom fjärrtrafiken, vid sidan av aula 2A kan vi fördela passagerarantalet och bagagevolymen i terminal 2 jämnare, säger Tikkanen. Extra aulan för Schengen-flyg tas i bruk stegvis. Till en början styrs passagerarna från endast ett par ankommande Schengen-flyg till 2B. Antalet flyg ökas i takt med att man får mer erfarenhet av de nya rutinerna och hur de fungerar. Tikkanen påpekar att också de som kommer och möter passagerare på flygplatsen ska kontrollera den korrekta ankomsthallen på monitorerna.