Skip navigation

Över fem miljoner väskor hanterades på Helsingfors-Vanda flygplats

Pressmeddelande
Article published
08.02.2013 kl 08:09
A departures lobby at Helsinki-Vantaa airport.
År 2012 reste närmare 15 miljoner passagerare via Helsingfors-Vanda flygplats. Men visste du hur många resväskor gick genom Finavias bagagecentral?

År 2012 hanterades totalt 5 093 561 resväskor på flygplatsen. I siffran ingår de avgående passagerarnas och transferpassagerarnas resväskor som transporterades i flygplanens lastrum. Handbagaget ingår inte. Bagagemängden ökar småningom, t.ex. år 2010 transporterades totalt 4,8 miljoner väskor på Helsingfors-Vanda. För flygplatsens bagagesystem ansvarar Finavia. Kärnan i bagagecentralen utgörs av de elva kilometer långa linjerna som effektivt och snabbt sorterar resväskorna till rätta flygplan tack vare systemets moderna teknik. I bästa fall går passagerarnas väskor på linjerna sju meter per sekund. För hanteringen, transporten och ankomsten av resväskorna ansvarar flygbolagen.

Mest bagage under semestersäsong

Normalt transporteras 10 000–20 000 väskor per dag via Helsingfors-Vanda. Under veckosluten är antalet resväskor i regel större än på vardagarna. Fredagen den 17 februari 2012 var antalet resväskor störst, totalt 20 473 under dygnet. Då fanns det ett stort antal resenärer på flygplatsen på grund av sportlovet. Den livligaste månaden var juni då totalt 490 767 väskor transporterades via Helsingfors-Vanda. – När semestersäsongen börjar, finns det ett stort antal resenärer och bagage på flygplatsen. Semesterresenärerna bör komma till flygplatsen i tid och packa bagaget på rätt sätt, säger chefen för Helsingfors-Vanda flygplats Ville Haapasaari på Finavia.

Rapportering