Skip navigation

Pass kan inte beviljas på veckoslutet

Article published
29.10.2013 kl 08:02

På grund av ändringsarbeten är polisstyrelsens datasystem ur bruk på veckoslutet och polisen inte kan bevilja pass från den 1 november kl. 19.00 till den 4 november kl. 05.00.

Efter avbrottet kan pass ansökas om och utfärdas på normalt sätt igen.

Information om passkontroll