Skip navigation

Tillväxten i flygtrafiken avtog 2012

Pressmeddelande
Article published
17.01.2013 kl 08:43
År 2012 steg antalet passagerare på Finavias flygplatser till en likadan rekordnivå som 2011, till hela 19,2 miljoner. På grund av den fortsatta osäkerheten i världsekonomin avtog emellertid tillväxten i passagerarantalet avsevärt och låg på 0,5 procent jämfört med året innan. I Asientrafiken fortsatte den starka utvecklingen och Helsingfors-Vanda bibehöll sin ställning som en viktig flygplats för transfertrafik.

År 2012 uppgick antalet passagerare på Finavias flygplatser till totalt 19 187 508 (2011: 19 089 089). Andelen inrikespassagerare var 28 procent och andelen internationella passagerare 72 procent. Under sista kvartalet 2012 uppgick passagerarantalet till totalt 4 548 555 (10–12/2011: 4 711 469). Jämfört med oktober–december 2011 var minskningen 3,5 procent. Antalet inrikespassagerare minskade betydligt under sista kvartalet År 2012 minskade antalet inrikespassagerare med 0,5 procent och uppgick till 5,4 miljoner (5,5). Under fjärde kvartalet minskade antalet med 12,0 procent jämfört med motsvarande period 2011. ”I Finland har passagerarantalet minskat sedan andra kvartalet, och läget är fortsatt svårt. Flygbolagen reagerade snabbt på den minskade efterfrågan och ändrade sina utbud av rutter. Vi måste också komma ihåg att det skedde en exceptionellt kraftig tillväxt inom inrikesflygtrafiken i Finland 2011”, säger Joni Sundelin, direktör med ansvar för Finavias flygplatsnätverk samt marknadsföring och försäljning. På Finavias landskapsflygplatser skedde 2012 en betydande ökning i passagerarantalet i Joensuu, Åbo, Uleåborg och Vasa. I Uleåborg översteg passagerarantalet för första gången en miljon och uppgick till närmare 1,1 miljoner. På flygplatserna i Björneborg, Jyväskylä, Villmanstrand och Tammerfors uppvisade passagerarantalet en minskning. Turistflygplatserna i Lappland uppvisade som helhet en positiv utveckling, och passagerarantalet ökade särskilt i Ivalo och Kittilä. Den internationella flygtrafiken ökade något År 2012 ökade antalet passagerare inom den internationella trafiken med 0,9 procent och uppgick till 13,7 miljoner (13,6). Antalet passagerare i flygtrafiken mellan Finland och Europa låg på samma nivå som året innan och uppgick till 11,5 miljoner. Antalet passagerare som reste till länder utanför Europa uppgick till 2,2 miljoner (2,1). I oktober–december 2012 uppgick antalet passagerare inom den internationella trafiken till 3,3 miljoner. Ökningen var 0,3 procent jämfört med motsvarande period 2011. Asientrafiken på Helsingfors-Vanda uppvisade en fortsatt kraftig tillväxt År 2012 minskade det totala passagerarantalet på Helsingfors-Vanda flygplats med 0,1 procent jämfört med 2011 och uppgick till 14 858 215. I oktober–december reste 3,5 miljoner passagerare via Helsingfors-Vanda. Minskningen var 2,3 procent jämfört med motsvarande period 2011. Även 2012 uppvisade Asientrafiken på Helsingfors-Vanda en kraftig tillväxt och det totala antalet passagerare uppgick till närmare 1,8 miljoner (1,6). Ökningen var 8,3 procent jämfört med motsvarande period 2011. ”Bland annat Finnairs nya direktflyg till Chongqing i Kina har bidragit till ökningen. Antalet direktflyg till Asien ökar ytterligare när Finnair i juni inleder flygningar till Xi´an i Kina och Hanoi i Vietnam. Japan Airlines inleder i sin tur flygtrafik mellan Helsingfors och Tokyo i mars. Vid sidan av Asientrafiken ökar också utbudet av flyg till Europa på Helsingfors-Vanda i början av året”, säger Sundelin. Beläggningen på flygplan ökade År 2012 sjönk antalet landningar inom det kommersiella trafikflyget till 124 402 operationer, vilket var 10,3 procent färre än 2011. Eftersom passagerarantalet var nästan lika stort som året innan steg beläggningsgraden på flygplanen, vilket innebär att flygtrafiken var mer effektiv än tidigare. Variationer i efterfrågan och kostnadstrycket på flygbolagen kommer att inverka på branschutvecklingen även 2013. De ekonomiska svårigheterna i Europa och den avtagande tillväxten i Asien avspeglas fortfarande i flygtrafiken i form av osäkerhet på lång sikt. Trots en instabil affärsomgivning kommer Finavia att vidareutveckla sina verksamhetssätt. Målet med effektiviseringsåtgärderna är att öka kostnadseffektiviteten och att ge flygpassagerarna och flygbolagen ännu bättre service än tidigare.

Rapportering