Skip navigation

Anländande passagerares pass kontrolleras i Estland under tiden 31.8–3.9

Article published
26.08.2014 kl 11:33
Finnish passport.
Estland återinför gränskontrollerna i trafiken mellan Finland och Estland under fyra dagars tid. Kontrollerna riktas till anländande passagerare i fartygs- och flygtrafiken under tiden 31.8–3.9.2014.

Gränskontrollerna återinförs med anledning av den amerikanske presidenten Barack Obamas statsbesök i Estland den 3 september.

Finska vikens sjöbevakningssektion påpekar att enligt finsk lag ska alla finländare som reser till Estland ha med sig antingen pass eller identitetskort med foto enligt lagen om identitetskort. Enligt lag är till exempel körkort inte ett godtagbart resedokument.

En person som reser utan godtagbart resedokument avvisas från landet och gör sig skyldig till ett lindrigt riksgränsbrott.

Källa: Gränsbevakningsväsendets meddelande 26.8.2014

Dessa resedokument ska du ha med dig på resan