Skip to main content

EU:s förordning om vätskor påverkar inte flygpassagerarens vardag

Published
07.01.2014 kl 08:00
Flygpassagerarens vardag förändras knappast när EU-förordningen om säkerhetskontroll av vätskor som transporteras i handbagage träder i kraft 31.1.2014.

På samma sätt som tidigare får man i handbagage transportera vätskor i behållare som rymmer högst 100 milliliter, förpackade i en 1-literspåse. Babymat, mediciner och vätskor som förutsätts för specialdieter får också i fortsättningen tas med i kabinen.

Vätskor som transporteras i handbagage har även hittills varit föremål för riktade säkerhetsåtgärder. I fortsättningen kommer babymat, mediciner och vätskor som förutsätts för specialdieter att kontrolleras med vätskeanalysator eller någon annan metod som är lämplig för säkerhetskontroll av vätskor.

Det nya kontrollsättet kan orsaka en liten fördröjning, och därför ombeds passagerarna att reservera tillräckligt mycket tid för säkerhetskontrollen. Man bör komma i god tid till flygplatsen.

Införande av skattefria vätskor från tredje land underlättas

Förordningen medför dock en förändring som flygpassagerarna märker konkret: efter 31.1.2014 får transferpassagerare medföra skattefria vätskor som har köpts på flygplatser i tredje land eller ombord på flygplan, också till transferflyg som går via EU.

Transport av vätskor görs gradvis friare

Syftet är att säkerställa att ibruktagning av nya kontrollmetoder inte ska påverka säkerhetskontrollens smidighet. Därför har man beslutat införa analyseringen av vätskor gradvis. Besluten om liberalisering fattas på EU-nivå.

- Avsikten är att transport av vätskor ska underlättas enligt en snabb tidtabell, om erfarenheterna blir positiva", konstaterar Trafiksäkerhetsverket Trafis specialsakkunniga Arja Pulliainen.

Miljoninvesteringar i ny utrustning

Finlands flygplatsoperatör Finavia Abp har anskaffat vätskeanalysatorer som installeras i säkerhetskontrollerna före slutet av januari. En del av flygplatsernas vätskeanalysatorer är enheter som är små till formatet och som lätt kan flyttas från en punkt till en annan. En del enheter installeras i anslutning till de befintliga genomlysningsutrustningarna.

- Vi investerar totalt cirka tre miljoner euro i ny utrustning, utbildar hela vår säkerhetspersonal i nya handlingsmönster och i viss utsträckning anställer vi också mer personal", säger Helsingfors-Vanda flygplatsdirektör Ville Haapasaari från Finavia.

Packa rätt    Säkerhetskontroll