Skip navigation

Finavia förbättrar servicen för elbilister på Helsingfors-Vanda

Pressmeddelande
Article published
09.01.2014 kl 06:36
An electrical car charging.
Finavia inför laddstolpar för passagerarnas elbilar på Helsingfors-Vanda flygplats. På så sätt vill bolaget främja elbilismen och minska miljöeffekterna av marktrafiken till flygplatsen på lång sikt.

"Det är utmärkt och viktigt att Finavia får vara bland de första företag som erbjuder laddstolpar för passagerarnas elbilar i parkeringshus P1 vid flygplatsen. De nya lättanvända laddstolparna är en del av den hållbara utvecklingen och miljöansvaret. Dit hör också våra egna elbilar och bland annat ny belysningsteknik på flygplatsen", säger Marko Tikkanen, biträdande direktör för Helsingfors-Vanda flygplats på Finavia.

Finavia erbjuder fyra laddstationer för elbilar i parkeringshus P1 vid flygplatsen.

Bilplatserna är lättillgängliga eftersom de finns invid ingången till servicevåningen. Laddstationerna lämpar sig för medelsnabb och långsam laddning. I praktiken sker laddningen med hjälp av dataabonnemang, dvs. användaren ringer eller skickar ett sms till numret för laddstationen.

Att bygga upp ett nätverk för laddning av elbilar är relativt dyrt i förhållande till det nuvarande antalet användare. Därför har Finavia genomfört ladduttagen i samarbete med sina samarbetspartner. Teknologibolaget Ensto som är verksamt i elbranschen och Symbicon som framställer digitala skärmtekniker har i samarbete tagit fram en laddstolpe som också visar reklamannonser för att täcka kostnader. Annonslösningar tillhandahålls av Clear Channel, ett företag som skapar utomhusreklam.

Finavias rättesnöre: energieffektivitet

Finavia strävar efter att fortlöpande höja energieffektiviteten. Koldioxidutsläppen från bolagets verksamhet följs upp noggrant och avsikten är att ta i bruk nya lösningar med mindre koldioxid.

Finavia har höjt energieffektiviteten bland annat genom att installera ledljus i parkeringshus P5 på Helsingfors-Vanda hösten 2013. Genom ledbelysningen uppnås en energibesparing på mer än 80 procent jämfört med den tidigare belysningslösningen. Koldioxidutsläppen minskar i motsvarande grad med cirka 180 ton per år. Minskningen motsvarar cirka en procent av utsläppen från Finavias verksamhet på Helsingfors-Vanda.

Finavia syftar också till att öka utnyttjandet av alternativa drivkrafter i dess egna fordon. För närvarande använder Finavia en elbil i parkeringstjänsterna på Helsingfors-Vanda. Finavia kartlägger alternativa lösningar för drivkraft i bussar som trafikerar mellan parkeringsområdena.

Av Finavias flygplatser deltar Helsingfors-Vanda och sex flygplatser i Lappland i den internationella flygplatsorganisationen ACI:s program för minskning av koldioxidutsläpp (ACA, Airport Carbon Accreditation). Som deltagare i programmet har Finavias flygplatser lyckats minska utsläppen från den egna verksamheten i jämn takt.

Utveckling Resa