Skip navigation

Finavia ger för första gången passagerarna insyn i sin konstsamling

Pressmeddelande
Article published
07.04.2014 kl 09:00
An art gallery at Helsinki Airport.
Den senaste utställningen av nutidskonst ”Glimtar längs vägen” har öppnat i Art Gallery på flygplatsen. Verken är axplock ur Finavias konstsamling som består av finländsk konst från slutet av 1900-talet och början av 2000-talet.

Det övergripande temat för utställningen är resor – att flyga, att förflytta sig i tid och rum samt olika vyer från landskap till interiörer, minnen och sinneslandskap. Det associerar också till Finavias verksamhet som möjliggör resor samt till hur bolagets konstsamling under årtiondena långsamt utformades till glimtar av den samtida bildkonsten i Finland.

Utställningen ”Glimtar längs vägen” visar verk från 1960-talet till i dag. Teknikerna i konstverken sträcker sig från bronsskulpturer till målningar, teckningar, konstgrafik och konstglas.

De fjorton konstnärer som är representerade i utställningen är Reino Hietanen, Sauli Iso-Lähteenmäki, Kimmo Kaivanto, Inari Krohn, Kristian Krokfors, Kuutti Lavonen, Timo Mähönen, Taru Mäntynen, Kirsi Neuvonen, Ulla Rantanen, Esa Riippa, Aarno Salosmaa och Erkkitapio Siiroinen.

Utställningens tema går igen i de inlånade konstverk som är placerade i närheten av utställningen, nämligen målningen Vaihtuvat maisemat av Mauri Favén och skulpturen Light Space Linear Momentum av Hans-Christian Berg.

Galleriet ingår i konstkonceptet Art Port som Finavia lanserade när Helsingfors var designhuvudstad. Grundidén är att erbjuda resenärerna överraskande och nydanande tjänster som ger dem både möjlighet att koppla av i den ofta hektiska flygplatsmiljön och intressant tidsfördriv före flyget.

Konceptet har gett Helsingfors-Vanda namn som en konstflygplats. Engagemanget för konst har väckt globalt intresse som ett unikt koncept.

– Det är viktigt att vi kan profilera oss bland konkurrenterna och skärpa Helsingfors-Vanda flygplats konkurrenskraft och position som en framstående transferflygplats i Europa, säger flygplatschefen Ville Haapasaari på Finavia.

Finavias samling omfattar totalt 347 konstverk som är utplacerade på flygplatser runtom i Finland. Konstanskaffningarna är ett tecken på Finavias engagemang för att stöda den finländska kulturen och på bolagets företagsansvar. Konstkonceptet är en naturlig fortsättning på detta arbete.

– Konstanskaffningarna går hand i hand med etableringen och utvecklingen av flygplatsnätverket i Finland. De första konstverken anskaffades för inredning av flygplatserna i slutet av 1950-talet. Största delen av konstsamlingen anskaffades på 1980-talet när Finavia byggde ut flygplatsnätverket, säger konsthistoriker Petra Lehtoruusu som är kurator för utställningen.

 Lehtoruusu berättar att antalet konstanskaffningar började minska mot slutet av förra årtiondet. Tyngpunkten i anskaffningarna förflyttades mot offentliga konstverk. De senaste nyförvärven är ljusskulpturen Ruovikko av Seppo Koho som anskaffades för Helsingfors-Vanda flygplats 2012 och skulpturen Aviator Solaris av Stefan Lindfors som avtäcktes på Vasa flygplats hösten 2013.

 Utöver offentlig konst innehåller samlingen flera verk som har placerats i VIP-utrymmena och i bolagets egna lokaler. Målet med utställningen är att ge en överblick i samlingen och presentera för passagerarna sådana verk i Finavias samling som sällan visas för allmänheten.

”Glimtar längs vägen” visas i konstgalleriet på Helsingfors-Vanda flygplats. Galleriet finns invid gate 37 och håller öppet dygnet runt. Ingen inträdesavgift.

 

Resa