Skip to main content

Ny onlinetjänst sköter krav på ersättning för flygförseningar

Published
07.07.2014 kl 06:48
AirHelps tjänster öppnas nu även i Finland. AirHelp är en juridisk onlinetjänst som hjälper flygpassagerare att få de ersättningar de är berättigade till av flygbolagen.

Tjänsten finns online och som gratis mobilapp. I tjänsten ombes passageraren mata in uppgifter om flyget och underteckna en fullmakt, varefter tjänsten tar hand om passagerarens krav på ersättning av flygbolaget.

Varje år förlorar cirka 200 000 finländska flygpassagerare hundratals euro i ersättning för försenade, inställda och överbokade flyg. Endast 0,5 procent av de passagerare som är berättigade till ersättning anhåller om ersättning av flygbolagen.

– Flygpassagerarna har lagen på sin sida i denna fråga och mycket att vinna. Du kan få ersättning för en flygförsening på tre timmar eller mer, säger Thomas Lööw, vd för AirHelp Nordic.

Det är många konsumenter som inte känner till att det finns en EU-förordning som ger en rätt att kräva ersättning på hela 250–600 euro. Reglerna är komplicerade för konsumenterna och alla flygbolag är inte villiga att betala ersättningar till sina kunder.

Flygpassagerare kan lämna sina ersättningskrav för skötsel till AirHelp gratis, och tjänsten kostar först när flygbolaget betalar ersättning. När flygbolaget betalar får passageraren 75 procent av ersättningen och AirHelp 25 procent som provision (inkl. moms).

Passagerarnas möjligheter att få ersättning ökar med upp till 90 procent med hjälp av onlinetjänsten. AirHelp har redan hanterat över 35 000 fall och hjälper dagligen flygpassagerare att få den ersättning de är berättigade till, även i rätten.

– Vi på AirHelp ger information om flygpassagerarnas rättigheter vid försenade, överbokade och inställda flyg bland annat på Facebook och hjälper passagerarna att anhålla om ersättning. Vi har den bakgrundsinformation och de processer som krävs och känner till lagstiftningen, säger Lööw.

AirHelp har tillgång till världens största flygdatabas med information om försenade och inställda flyg. AirHelp skickar inga onödiga ersättningskrav till flygbolagen och kraven grundar sig på korrekta uppgifter om förseningar och inställningar.

Konsumenterna kan kräva ersättning upp till tre år i efterhand. AirHelp kontrollerar i samtliga fall i förväg om konsumenterna är berättigade till ersättning eller ej, och driver vid behov även fallen till rätten.

Läs mer

Passagerarnas rättigheter
AirHelps webbplats