Skip to main content

Nya rutiner i säkerhetskontroller fr.om. 31.1.2014

Published
27.01.2014 kl 10:47
Finavia vill påminna flygpassagerarna om att EU:s nya bestämmelser om vätskor träder i kraft snart. Nu är det ännu viktigare att passagerarna inte glömmer att före säkerhetskontrollen ta bort alla vätskebehållare ur sitt handbagage och att lämna dem för genomlysning.

– Alla vätskebehållare som har lämnats i väskorna, såsom kosmetika, hygienartiklar, barnmat och läkemedel, leder till en extra kontroll, säger Jari Amnell, säkerhetsexpert på Finavia.

Du kan bäst undvika en extra kontroll om du redan hemma förbereder dig för flygresan och kontrollerar packningsanvisningarna till exempel på Finavias webbplats.

Amnell instruerar särskilt barnfamiljerna att packa barnmaten som finns i tetraförpackning och glasburkar så att det är enkelt att ta bort artiklarna ur handbagaget och visa upp dem för säkerhetskontrollören.

– På så sätt förlöper avresan betydligt smidigare.

Flygplatschefen Ville Haapasaari säger att Finavia har berett sig på ändringen av EU:s vätskebestämmelser genom att skaffa sig en ny analysutrustning till ett belopp av tre miljoner euro. Dessutom satsar bolaget på service för barnfamiljer.

På Helsingfors-Vanda kan familjerna vid säkerhetskontrollen använda en barnlinje som erbjuder personlig service och rådgivning i frågor som gäller barnfamiljers säkerhetskontroll. Du kan ta del av anvisningarna och tipsen på förhand på Finavias webbplats.

Säkerhetskontrollerna kan ta något längre när de nya rutinerna införs. Därför ska passagerarna komma i tid till flygplatsen, särskilt i februari–mars.

Vätskebehållare i lastrumsbagaget

För flygpassagerarna väntas inga större förändringar eftersom ändringen av EU:s vätskebestämmelser gäller cirka fem procent av passagerarna på Finavias flygplatser.

– Även i fortsättningen får man i handbagaget medföra vätskebehållare på högst hundra milliliter. Större vätskeförpackningar ska packas i lastrumsbagaget, säger Amnell.

Babymat, läkemedel och vätskor som ingår i specialdiet, som behövs under resan, får tas med i kabinen även i fortsättningen. De kan vara i förpackningar som är större än hundra milliliter.

Vad är en flytande produkt?

Till vätskor hör livsmedel (drycker, konserveringsmedel, bakverk, kvargrätter osv.) samt kosmetika och hygienartiklar (salvor, krämer, geler, tandkräm, raklödder, mascara osv.).

– En enkel tumregel är att ämnet är bredbart. En produkt räknas in i vätskor om den kan bredas med en kniv, säger Amnell.

Transferpassagerares tax-free-inköp är tillåtna i fortsättningen

Bestämmelserna medför emellertid en klar lättnad för flygpassagerarna. Från och med den 31 januari får transferpassagerarna ta med tax free-vätskor som de köpt på en flygplats i tredje land även på anslutningsflyg i EU-land.

På så vis kan passagerare till exempel handla tax free på flygplatsen i Bangkok och ta med varorna på anslutningsflyget till Uleåborg.

Föreskrifter om tillåtna och förbjudna föremål i säkerhetskontroller meddelas av internationella luftfartsmyndigheter och -organisationer, Europeiska kommissionen och, i Finland, Trafiksäkerhetsverket (Trafi).