Skip navigation

Trafi: Vulkanutbrottet på Island påverkar inte ännu flygtrafiken

Article published
29.08.2014 kl 07:21
Aktiviteten i vulkanen Bardarbunga har igen ökat och de isländska myndigheterna har fastställt flygbegränsningar i vulkanens omedelbara närhet. Utbrottet inverkar dock inte på flygtrafiken i Finland för närvarande.

Enligt Islands meteorologiska myndighet beräknas askmolnet från vulkanen sträcka sig till högst 1,5 kilometers höjd. Enligt prognosen från det internationella VAAC-centret (Volcanic Ash Advisory
Centre) kommer askan inte att sprida sig utanför vulkanens omedelbara närområde och påverkar flygtrafiken bara lokalt kring vulkanen.

Trafi följer upp situationen och informerar vid behov i ärendet.

Trafiksäkerhetsverket Trafi 29.8.2014