Skip navigation

Uppgång i den internationella flygtrafiken

Pressmeddelande
Article published
13.01.2014 kl 08:00
An airplane landing.
Under 2013 minskade passagerarantalet på Finavias flygplatser något på grund av minskat passagerarantal på inrikesflyg. Helsingfors-Vanda flygplats visade emellertid en fortsatt tillväxt till följd av en positiv utveckling inom den internationella transfertrafiken. År 2013 slog Helsingfors-Vanda ett nytt rekord när passagerarantalet för första gången uppgick till 15 miljoner.

 

Det totala antalet passagerare på Finavias flygplatser uppgick till 19 012 375 (2012: 19 179 624). Andelen inrikespassagerare var 26 procent och andelen internationella passagerare 74 procent. Under sista kvartalet 2013 uppgick passagerarantalet till totalt 4 640 348 (10–12/2012: 4 547 968). Jämfört med oktober–december 2012 var ökningen 2 procent.

Fortsatt nedgång i antalet inrikespassagerare

År 2013 minskade passagerarantalet i inrikesflygtrafiken med 10,3 procent och uppgick till 4,9 miljoner (5,4). Under fjärde kvartalet minskade antalet med 1,2 procent jämfört med motsvarande period 2012. Nedgången i slutet av året utjämnades av jultrafiken.

”Nedgången i antalet inrikespassagerare är en konsekvens av den ekonomiska lågkonjunkturen, omvälvningen i flygtrafiken och den ökade attraktiviteten av andra typer av resa. Flygtrafikens konkurrenskraft är bäst i synnerhet på långa avstånd inom Finland, vilket avspeglades i passagerarutvecklingen 2013”, säger Joni Sundelin, direktör med ansvar för flygplatserna i Finavias flygplatsnätverk och för försäljningen och marknadsföringen.

Bland de flygplatser som ingår i Finavias nätverk visade Rovaniemi (+5,8 %) och Villmanstrand (+4,8 %) den snabbaste ökningen i passagerarantalet. På turistflygplatserna i Lappland (Ivalo, Enontekis, Kemi-Torneå, Kuusamo, Rovaniemi och Kittilä) var utvecklingen totalt sett positiv och antalet internationella passagerare ökade med 6,7 procent jämfört med 2012. Däremot minskade antalet inrikespassagerare med 4,5 procent.

De flesta flygplatser i Finland drabbades dock av bortfall av passagerare. År 2013 minskade passagerarantalet mest på Åbo (-28,7 %), Björneborg (-25,7 %), Jyväskylä (-22,5 %), Karleby-Jakobstad (-20,8 %), Uleåborg (-18,7 %) och Tammerfors (-18,2 %).

”Flygbolagen reagerar allt snabbare på minskad efterfrågan på flygresor och ändrar på flygrutter om beläggningsgraden för planen inte är tillräcklig. En effektiv flygplats kan inte ensam bibehålla sina flygförbindelser om en genuin efterfrågan saknas. På flera flygplatser kan detta faktum förklara minskningen av flygtrafiken”, säger Sundelin.

Liten uppgång i den internationella flygtrafiken

Under 2013 ökade antalet passagerare inom den internationella flygtrafiken med 2,8 procent och uppgick till14,1 miljoner (13,7). Antalet passagerare i flygtrafiken mellan Finland och Europa ökade något och uppgick till 11,8 miljoner (11,5). Antalet passagerare som reste till länder utanför Europa uppgick till 2,3 miljoner (2,2).

I oktober–december 2013 uppgick antalet passagerare i den internationella trafiken till 3,4 miljoner. Ökningen var 3,3 procent jämfört med motsvarande period 2012.

Stark tillväxt i transfertrafiken på Helsingfors-Vanda

Passagerarantalet för hela året 2013 på Helsingfors-Vanda ökade med 2,8 procent jämfört med 2012 och översteg i slutet av december första gången 15 miljoner.

Antalet internationella passagerare ökade med 5,6 procent, medan antalet inrikespassagerare minskade med närmare 10 procent.

I oktober–december 2013 reste 3,6 miljoner passagerare via Helsingfors-Vanda. Ökningen var 3,9 procent jämfört med motsvarande period 2012.

Antalet transferpassagerare på Helsingfors-Vanda ökade med 5,8 procent jämfört med året innan och uppgick till 2,4 miljoner (2,2). Under 2013 uppvisade Asientrafiken på Helsingfors-Vanda en fortsatt tillväxt och det totala antalet passagerare uppgick till 1,86 miljoner (1,77). Ökningen var 5,0 procent jämfört med motsvarande period 2012. 

”Trots det försvagade ekonomiska läget har passagerarantalet i Asientrafiken ökat i jämn takt och Helsingfors-Vandas ställning som utmärkt transferflygplats har blivit ännu starkare. Finlands ställning inom den internationella flygtrafiken kan stärkas ytterligare genom våra kommande insatser för att höja vår kapacitet av transferpassagerare och för att göra servicekedjan ännu smidigare. I och med den ökade transfertrafiken förbättras finländarnas förbindelser ut i världen ytterligare och en ny efterfrågepotential kan uppstå även på inrikesrutter”, säger Sundelin.

Effektivare flygtrafik

År 2013 sjönk antalet landningar inom det kommersiella trafikflyget till 116 987 operationer, vilket var 6,0 procent färre än 2012.  Passagerarantalet har inte minskat i relation till antalet landade flygplan. Det innebär att flygtrafiken är ännu mer effektiv på grund av en hög beläggning på flygplanen och en större planstorlek.  

Rapportering