Skip navigation

Biljettkontrollen digitaliseras på Helsingfors-Vanda

Pressmeddelande
Article published
20.04.2015 kl 07:00
Boarding pass is being scanned to a automatic ticket check.
Finavia har anskaffat automater för biljettkontroll som för närvarande testas på flygplatsen. Tack vare den nya teknologin ska passagerarna i fortsättningen få snabbare service både vid säkerhetskontrollen och vid gaten.

– De nya automaterna är en del av Finavias digitaliserings- och serviceutvecklingsstrategi som syftar till att göra flygresandet så enkelt och smidigt som möjligt. Det är också i linje med det omfattande utvecklingsprogram som pågår på Helsingfors-Vanda och flygplatsens förberedelser inför ökande passagerarantal, säger Ville Haapasaari, flygplatschef på Finavia.

Enligt Haapasari försnabbar olika digitala lösningar processerna vid avresan och gör resandet mer flexibelt. Samtidigt kan individuell kundservice utvecklas ännu mer utifrån passagerarnas behov.

Biljettläsarna testas på terminal 2

Passagerarna skannar sina biljetter eller boardingkort i den automatiska läsaren före säkerhetskontrollen. Automaten läser flyguppgifterna i streckkoden och låter passagerarna gå vidare till säkerhetskontrollen.

På detta sätt behöver inte säkerhetskontrollanterna i fortsättningen separat kontrollera biljetterna. Detta förkortar kötiden och gör säkerhetskontrollen ännu mer smidig. Redan nu har man fått bra respons på användningen av automaterna, och de har effektiviserat säkerhetskontrollens genomloppstid.

– För passagerarna är det nya sättet väldigt enkelt men så klart något nytt de måste lära sig. Vår personal finns på plats för att svara på frågor och hjälpa de passagerare som behöver hjälp, säger Haapasaari.

Automatiska biljettläsare finns för närvarande vid en säkerhetskontrollpunkt på terminal 2. Avsikten är att montera fler etappvis så att biljettkontrollen vid alla säkerhetskontrollpunkter på terminal 2 ska vara digitaliserad senast i slutet av året.

Kraven på biljettkontroll före säkerhetskontroll baserar sig på en EU-förordning som trädde i kraft 2010. Syftet är att granska passagerarnas resedokument innan de går över till det säkerhetskontrollerade området. Förordningen ingår i lagstiftningen kring säkerställande av civil luftfart.

Automater även vid gater

På Helsingfors-Vanda pågår ett till, liknande projekt för att försnabba biljettkontrollen. Tillsammans med några flygbolag håller Finavia på att testa så kallade boardingautomater som ska göra det smidigare för passagerarna att stiga ombord.

För närvarande testas dessa automater vid två gater. Efter testfasen är planen att montera fler av även dessa. Målet är att det mot slutet av året ska finnas totat sju e-boardingautomater på flygplatsen.

Finavia arbetar med ett utvecklingsprogram på nästan en miljard euro på Helsingfors-Vanda. Syftet är att förbereda sig inför ökande passagerarantal och behålla flygplatsens konkurrensläge som en knutpunkt för internationell flygtrafik. Helsingfors-Vandas styrkor är korta bytestider, vänlig personal och service i världsklass.

Utveckling