Skip to main content

E-cigaretter ska packas i handbagaget på flygresan

Published
03.07.2015 kl 06:01
Elektroniska cigaretter, cigarrer, pipor och liknande apparater som producerar inandningsångor och som fungerar med litiumbatteri ska packas i handbagaget eller transporteras i fickan eller handväskan.

E-cigaretter och motsvarande apparater får inte packas i lastrumsbagaget.

Det är inte tillåtet att ladda batterierna till dessa apparater under flygningen. Flygbolagets instruktioner om användningen av dessa apparater under flygningen ska följas.

Ändringen i transportanvisningarna grundar sig på internationella föreskrifter om lufttransport av farliga ämnen (ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, Edition 2015-2016, Addendum No.1).

Ändringen är en följd av att elektroniska cigaretter har orsakat lastrumsbränder. Det är svårare att upptäcka och släcka en brand i lastrummet än i passagerarkabinen, där flygpersonalen har brandsläckningsutrustning till hands.

Källa: Trafiksäkerhetsverket Trafis meddelande 2.7.2015

Kontrollera vad du kan ta med på flyget