Skip to main content

Finlands beskickningar hjälper utlandsresenärer

Published
10.09.2015 kl 06:00
Varje dag blir i genomsnitt en finländare arresterad utomlands, två blir brottsoffer eller avlider och tre blir sjuka. I en nödsituation bör man kontakta den lokala finska beskickningen.

När en nödsituation inträffar utomlands bistår Finlands beskickningar – ambassader, konsulat och honorärkonsuler – med hjälp och råd. Lokala kontakter samt kännedom om landets seder och kultur kan påskynda hanteringen av problemen i en nödsituation.

Vanligtvis behövs akut hjälp av beskickningen, när passet har förlorats och man måste få ett nytt. Beskickningarna kan bland annat ge råd om penningöverföringar, hålla kontakt med myndigheter, anhöriga och försäkringsbolag samt hjälpa till att anlita advokat och tolk.

– Vi hjälper finländarna att hjälpa sig själva. Beskickningarna kan inte fungera som vipplånekassor och inte heller betala sjukhus- eller hotellräkningar, betonar chefen för utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden Teemu Turunen.

Finlands beskickningar kan inte heller få loss arresterade och fängslade finländare utomlands. Resenärerna ska alltså följa de lokala lagarna och myndigheternas bestämmelser.

Vård är ett mått på reseförsäkringens värde

Turunen uppmanar resenärerna att teckna en reseförsäkring, att läsa utrikesministeriets reserekommendationer och att göra en reseanmälan till ministeriet.

– Hälften av finländarna reser fortfarande utan reseförsäkring som ersätter personskador. Men vem som helst kan också utomlands bli sjuk eller råka ut för en olycka.

– Reseförsäkringen underlättar tillgången till vård. Dessutom är det bra att komma ihåg, att dygnstaxan på utländska privatsjukhus kan uppgå till tusentals euro.  

Lär känna ficktjuvarnas tricks

Utrikesministeriets beskickningar publicerar regelbundet reserekommendationer för 160 länder. De informerar om den allmänna säkerhetssituationen, om naturförhållanden som kan inverka på resesäkerheten samt om politiska och kulturella omständigheter.

– Jag rekommenderar att man gör sig förtrogen med reserekommendationerna inför varje resa. I rekommendationerna varnas till exempel om nya tricks som ficktjuvar i destinationslandet använder sig av, konstaterar Turunen.

Reserekommendationerna finns på utrikesministeriets webbsida (www.formin.fi).

Kontaktuppgifter för krissituationer

Reseanmälan innebär att man meddelar sina egna personuppgifter, kontaktuppgifter under resan samt uppgifter om resan till utrikesministeriet. Turunen hoppas att det ska bli rutin för alla resenärer att lämna in reseanmälan.

– Reseanmälan tar inte lång tid att fylla i och den underlättar märkbart vårt agerande i eventuella krissituationer. På basen av dessa anmälningar har vi till exempel varnat personer som vistas i Filippinerna om risken för tsunami och Egyptenresenärer har varnats för risken för akuta terrorattacker.     

Reseanmälan kan fyllas i på reseanmalan.fi.

Före avresan