Skip navigation

Framtidens flygplats börjar byggas den 4 januari 2016

Pressmeddelande
Article published
18.12.2015 kl 10:49
Direkt efter årsskiftet startar Finavia utbyggnadsarbetena på Helsingfors-Vanda. Nybyggnadsdelen i söder som byggs som en förlängning av den nuvarande terminalen färdigställs sommaren 2017 – på Finlands 100-årsjubileumsår.

Utvecklingsprogrammet på Helsingfors-Vanda på 900 miljoner euro fortskrider i flera etapper. Den etapp som inleds i början av januari skapar mer plats och ökar smidigheten i den terminaldel som betjänar långdistans- och transittrafiken.

Under utvecklingsprogrammet producerar Finavia helt nya tjänster och binder digitalisering mycket starkt samman med den förnyade kundupplevelsen.

– Även om utvecklingen av infrastrukturen är den synligaste delen av investeringen, utgör passagerarnas serviceupplevelse grunden för vår framgång som en flygplats i världsklass, konstaterar flygplatschef Ville Haapasaari.

Enligt Haapasaari siktar Finavia på att erbjuda en större flexibilitet och effektivitet även för flygbolag. Parkeringskapaciteten för flygplan ökar och vändtiderna kan kortas ned.

Byggnadsarbetenas konsekvenser kan synas och kännas

– Vi gör allt för att byggnadsarbetena ska orsaka så lite olägenhet som möjligt för såväl passagerare som flygbolag. Obehag och trängsel kan ändå förekomma, säger Haapasaari.

Samtidigt med byggnadsarbetena ökar även flygtrafiken. Därför kommer till exempel busstransporterna från terminalen till flygplanen och tillbaka att öka. Sommaren 2016 förbättras servicenivån i och med att kapaciteten för busstransporter till och från Non-Schengen-flyg ökar.

Så här utvecklas infrastrukturen på flygplatsen

När söderdelen blir klar sommaren 2017 kommer terminalens yta att öka med sammanlagt 7 850 kvadratmeter. Två nya våningar byggs: en för ankommande och en för avgående passagerare.

Haapasaari berättar att flygplatsen för första gången kommer att få efterlängtade rulltrottoarer.

Flygplanens rullnings- och parkeringsområde, dvs. den så kallade uppställningsplattan, utgör en betydande del av investeringen för den etapp som startar i januari. Uppställningsplattan förnyas med ett 157 000 kvadratmeter stort område.

För bredkroppade flygplan byggs fyra parkeringsplatser utomhus och tre passagerarbryggor monteras framför terminalen. De nya passagerarbryggorna blir så kallade dubbelbryggor.

Ombordstigningen sker längs två korridorer samtidigt: den ena leder till flygplanets främre del och den andra till mittendelen. Tack vare detta sker ombord- och avstigningen betydligt snabbare än idag, vilket även förbättrar servicenivån för passagerarna.

Efter att terminalens södra del har färdigställts går man vidare med byggandet av västra delen. Den förväntas bli klar i sin helhet sommaren 2020.

Enligt Haapasaari är det av grundläggande vikt att stärka Helsingfors-Vandas ställning i flygtrafiken mellan Europa och Asien.

– En internationellt konkurrenskraftig flygplats är viktig för hela Finland. Den hjälper oss att bibehålla finländarnas goda flygförbindelser runt om i världen och erbjuda tusentals arbetstillfällen.

Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram i siffror

  • Storleken på terminalens tillbyggnad år 2020 = en yta som motsvarar Borgbackens nöjespark (75 000 m2)
  • Hela terminalens yta år 2020 = 10 Riksdagshus (250 000 m2)
  • Bryggor för bredkroppade flygplan år 2020: 16 platser
  • Arbetsplatser på uppställningsplattan = 65 fotbollsplaner (330 000 m2)
  • Flygplatsens sammanlagda yta = Helsingfors stadskärna från Kajsaniemi till Skatudden och Tölö (1800 hektar)
  • Utvecklingsprogrammets sysselsättningseffekt under byggnadstiden: 14 000 årsverken
  • Cirka 5 000 nya fasta arbeten
  • Passagerare år 2020 = 20 miljoner

 

Utveckling