Skip to main content

Medförande av vätskor i kabinen har begränsats av säkerhetsskäl

Published
16.05.2015 kl 06:00
Flygresenärer kan medföra små mängder vätskor i kabinen. Av säkerhetsskäl begränsas transport av dessa såväl inom EU som i de flesta länder utanför EU.

Syftet med begränsningarna är att förhindra att flytande sprängämnen används i terrordåd. Avsikten är inte att försvåra resandet, utan att se till passagerarnas säkerhet.

Terrordåd ledde till skärpta regler

Säkerhetskontrollerna på flygplatserna utökades avsevärt och blev mer tekniska efter terrordåden i Förenta staterna den 11 september 2001.

– Ett nytt hot dök upp 2006 när man försökte spränga flygplan med hjälp av vätskor som hade medförts ombord. Eftersom man då ännu inte hade tillgång till utrustning som klarade av att analysera flytande produkter, infördes hårda restriktioner för hur mycket vätska som får medföras i kabinen, säger Arja Pulliainen, specialsakkunnig på Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Då infördes den grundregel för tillåtna vätskemängder som tillämpas än i dag: vätskor får medföras i förpackningar som rymmer högst 100 milliliter, och de ska förvaras i en genomskinlig och återförslutningsbar plastpåse på högst en liter. 

Utöver dessa får barnmat som behövs under resan samt receptbelagda mediciner och dietvätskor medföras ombord.

Tekniken underlättar

Under senare år har det blivit vanligare att flygplatsernas säkerhetskontroller använder särskilda vätskeanalysatorer och annan utrustning som i sin helhet analyserar de väskor som medförs som handbagage.

Tack vare den tekniska utvecklingen lättade man något på reglerna om vilka vätskor som får medföras i kabinen i början av 2014.

Nu får duty free-vätskor som har inhandlats på flygplatsen eller i flygplanet tas genom säkerhetskontrollen även på transferflygplatser, förutsatt att de har packats i en genomskinlig och försluten plastpåse med tillhörande inköpskvitto. 

Förutom restriktionerna för vad som får medföras i kabinen fäster man även i övrigt extra stor vikt vid vätskor på flygplatserna.

– Alla vätskor inklusive vattenflaskor som säljs på flygplatsernas behörighetsområden genomgår noggrannare kontroller än vanligt – ibland till och med när det gäller tillverkningen och transporten av dem, påpekar Pulliainen.

Se vilka produkter du kan ta med på resan